Thứ 4 Ngày 05/07/2017

Ban tuyên giáo Thành ủy Phủ Lý tổ chức hội nghị nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Sáng ngày 28/ 6/ 2017, Ban tuyên giáo Thành ủy Phủ Lý tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

      Sáng ngày 28/ 6/ 2017, Ban tuyên giáo Thành ủy Phủ Lý tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

      Đến dự có đ/c Nguyễn Đình Kiểm - Trưởng phòng giáo dục lý luận chính trị Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Thị Kim Phượng - Trưởng phòng văn hóa văn nghệ Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo, cán bộ Ban tuyên giáo Thành ủy; lãnh đạo đảng ủy 21 phường xã trên địa bàn Thành phố. 

      6 tháng đầu năm 2017, Ban tuyên giáo Thành ủy đã tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng,Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp. Tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết của các Hội nghị Ban chấp hành TW Đảng khóa XII. Bên cạnh đó, giúp cấp ủy đảng triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo còn tập trung tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương trong công tác GPMB thực hiện các dự án. Tuyên truyền về kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự giao thông, trật tự công cộng, trật tự an toàn xã hội, tuyên truyền công tác bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng các tổ dân phố nhiệm kỳ 2017- 2019. Phối hợp tổ chức 06 hội nghị báo cáo viên và 06 hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội định kỳ hàng tháng. Đến nay đã có 21/21 đơn vị phường xã  tổ chức hội nghị chuyên đề "tuyên truyền, đấu tranh với tổ chức khủng bố Việt Tân". Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố tổ chức 2 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 107 quần chúng ưu tú, 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở gồm 134 đồng chí.

      Trong 6 tháng đầu năm các cơ quan đơn vị thuộc khối khoa giáo đã triển khai thực hiện tốt các chỉ thị,Nghị quyết, hướng dẫn của các cấp ủy đảng trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, thực hiện chính sách xã hội. Trong công tác biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương. Đảng bộ xã Liêm Chung, phường Liêm Chính và phường Châu Sơn đã xuất bản cuốn lịch sử đảng bộ.

      6 tháng cuối năm 2017, Ban tuyên giáo Thành ủy tiếp tục tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức học tập nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Hội nghị lấn thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Tổ chức hội nghị báo cáo viên thường kỳ định hướng cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên để phục vụ công tác tuyên truyền...../.

Thúy Nga - Thái Sơn 

Các tin khác