Thứ 4 Ngày 05/07/2017

Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam: Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành nghành kinh tế mũi nhọn

Ngày 20/6, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành nghành kinh tế mũi nhọn. Tại hội nghị các đại biểu được nghe quán triệt nội dung Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

      Ngày 20/6, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành nghành kinh tế mũi nhọn.

      Tại hội nghị các đại biểu được nghe quán triệt nội dung Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đại tá Trương Minh Côn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh
quán triệt nội Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Các đại biểu dự hội nghị

      Theo đó, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế du lịch cho Đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong toàn Công an tỉnh; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực du lịch; Hoàn thiện cải cách hành chính liên quan đến du lịch…Qua hội nghị, là dịp để Đảng viên, cán bộ trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết 08, trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, đưa du lịch của tỉnh nhà ngày càng phát triển./

Công an tỉnh Hà Nam

Các tin khác