Thứ 6 Ngày 23/06/2017

Ngày 20/6/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2017

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Bừng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy.

      Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Bừng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy.

      Hội nghị đã đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2017; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy. Nhất trí, thông qua công tác phát triển Đảng, chuyển Đảng chính thức, đề nghị kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ và công tác tổ chức cán bộ ở Đảng ủy Khối, gồm: Đồng ý kết nạp 19 quần chúng ưu tú vào Đảng; chuyển Đảng chính thức cho 18 đảng viên dự bị; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn bổ sung 01 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và kiện toàn chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy; bổ sung 02 Ủy viên Ban Chấp hành và 01 Bí thư cấp ủy cơ sở; đồng ý thành lập 02 TCCS Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối và bàn một số nội dung về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU. Thống nhất việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 - NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị “về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

      Kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Bừng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy đã đánh giá cao sự tham gia và góp ý đầy đủ của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và giao lại cho các ban tham mưu, các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy chuyên trách tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung báo cáo Thường trực Đảng ủy trước khi trình các văn bản. Kết thức hội nghị, Ban Thường vụ đã biểu quyết với 100% đồng chí tham dự nhất trí thông qua.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Các tin khác