Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

Đồng chí: Lê Thị Thủy
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Đồng chí: Phạm Sỹ Lợi
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh  

 

Đồng chí: Nguyễn Xuân Đông
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 

 

 

 

Đồng chí: Phạm Tư Lành
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đồng chí: Trần Quốc Hùng
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

 

Đồng chí: Trần Đức Thuần
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Đức Toàn
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Đồng chí: Lê Văn Quyết
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Đồng chí: Lê Thị Thanh Hà
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

 

Đồng chí: Trương Minh Hiến
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí: Trần Minh Dũng
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Trung
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Giám đốc Công an tỉnh 

 

 

 

Đồng chí: Hà Thị Minh Tâm
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

Đồng chí: Bùi Văn Hùng
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Bí thư Thành ủy Phủ Lý

 

Đồng chí: Lê Hồng Quân
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Bí thư Huyện ủy Bình Lục

 

 

 

   
Các tin cùng chuyên mục