Thứ 3 Ngày 20/06/2017

Bế giảng Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

Chiều ngày 19/6/2017 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2017.

      Chiều ngày 19/6/2017 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2017.

      Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng có 84 học viên là cán bộ, đoàn viên ưu tú đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Trong thời gian học tập (từ ngày 14-19/6/2017), các học viên đã được nghiên cứu 5 bài học của chương trình lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm các chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua các chuyên đề, các học viên được nâng cao nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trịnh Văn Bừng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao giấy chứng nhận bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng Khóa VI năm 2017 cho các đồng chí học viên.

      Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Trịnh Văn Bừng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng  ủy Khối đã giao nhiệm vụ cho các học viên cần vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đồng thời tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa trong quá trình lao động, công tác để sớm trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

      Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng. Trong đó có 27 học viên xếp loại giỏi; 57 học viên xếp loại khá.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác