Thứ 5 Ngày 15/06/2017

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6

Sáng 14/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã diễn ra phiên họp tháng 6 Thường trực HĐND tỉnh.

      Sáng 14/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã diễn ra phiên họp tháng 6 Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

      Phiên họp tập trung đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh từ sau phiên họp tháng 5 và triển khai chương trình hoạt động thời gian tới.

      Theo đó, từ sau phiên họp tháng 5 đến nay, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tích cực giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, đặc biệt là nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội năm 2017. Chủ động theo dõi, đôn đốc việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại.

      Các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tích cực tham gia các hoạt động HĐND tỉnh, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát việc thực hiện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh; tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp…

      Triển khai nhiệm vụ thời gian tới, phiên họp thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung đôn đốc thực hiện, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, trọng tâm là nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, nghị quyết về chương trình giám sát năm 2017; thực hiện giám sát theo chuyên đề; tăng cường giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương; thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh; điều phối các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 4…

      Phiên họp cũng đã nghe Ban Thường trực Uỷ MTTQ tỉnh thông báo tình hình theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Đồng thời nghe UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh và đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành từ năm 1997 đến nay.

Đại biểu thảo luận tại phiên họp.

      Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung còn nhiều ý kiến trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh như: việc sửa đổi Nghị quyết 10/NQ-HĐND tỉnh về người hoạt động không chuyên trách; việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2017; việc sửa đổi, bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành từ năm 1997 đến nay; hỗ trợ đặc thù cho cán bộ, công chức làm việc ở Trung tâm hành chính công của tỉnh; bổ sung dự án thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất lúa cho huyện Thanh Liêm…

      Về việc sửa đổi Nghị quyết 10, hầu hết các ý kiến băn khoăn: đây là nghị quyết có rất nhiều bất cập, vướng mắc khi triển khai vào thực tế, vì vậy cần xem xét, sửa đổi, nhưng việc sửa đổi như thế nào, vào thời gian nào cho phù hợp…

      Về giao biên chế, các ý kiến đề xuất nên rà soát lại biên chế của các sở, ngành; tách riêng chỉ tiêu hợp đồng 68; xem xét, tính toán lại biên chế viên chức ngành giáo dục… Về điều chỉnh, bãi bỏ, thay thế một số nghị quyết HĐND tỉnh ban hành từ năm 1997 đến nay, các ý kiến đều nhất trí cho rằng là cần thiết và cần có sự rà soát, thống kê rõ ràng…

      Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, thời gian đã đề ra. Trên cơ sở tổng hợp của MTTQ tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri gửi kỳ họp…

      Về việc sửa đổi Nghị quyết 10, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Nếu như chưa điều chỉnh, đề nghị UBND tỉnh  chỉ đạo để có báo cáo nêu rõ lý do để lại chưa điều chỉnh để xin ý kiến BTV Tỉnh ủy; nếu điều chỉnh để giải quyết ngay những bất cập thì tư tưởng của Nghị quyết phải giữ, chỉ điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết theo hướng người không chuyên trách cấp xã có thể kiêm nhiệm không chuyên trách cấp thôn để đạt được mục tiêu khuyến khích kiêm nhiệm, tăng phụ cấp…

      Về việc giao biên chế, đồng chí cho rằng cần bám sát chủ trương để giao chỉ tiêu cho các sở, ngành, đơn vị, nhưng phải có tiêu chí nhất định, ưu tiên cho các sở chuyên ngành tổng hợp, khối lượng công việc lớn; cần rà soát lại chỉ tiêu biên chế của các đơn vị sự nghiệp, nhất là khối kinh tế; rà soát; xem xét lại chỉ tiêu biên chế ngành giáo dục…

      Về hỗ trợ đặc thù cho cán bộ, công chức ở trung tâm hành chính công, đồng chí cho rằng, nếu HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về vấn đề này thì cần phải có sự xem xét lại các căn cứ pháp lý, chỉnh sửa lại nội dung và câu từ cho phù hợp… Các nội dung khác, các cơ quan chuyên môn cần nghiên cứu thêm để có sự tham mưu, điều chỉnh hợp lý trước khi trình xin ý kiến BTV Tỉnh ủy…

Nguồn "Báo Hà Nam"

Các tin khác