Thứ 4 Ngày 14/06/2017

Hội nghị tập huấn cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Sáng ngày 12/6/2017, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh Hà Nam về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

      Sáng ngày 12/6/2017, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh Hà Nam về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

      Dự hội nghị tập huấn có ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cùng cán bộ, công chức thuộc các sở, ban, ngành được phân công làm việc tại TTHCC tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

      Trong 01 ngày tập huấn, các học viên được quán triệt Quy chế tổ chức và hoạt động của TTHCC tỉnh Hà Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh); Nội quy làm việc tại TTHCC tỉnh Hà Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 782/QĐ-VPUB ngày 01/6/2017 của Văn phòng UBND tỉnh); trao đổi về việc thực hiện quy chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; quy định tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử tại TTHCC tỉnh; trao đổi, thảo luận, giải đáp những vấn đề còn vướng mắc, phát sinh.

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị

      Phát biểu tại hội nghị tập huấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Đại Thắng khẳng định: TTHCC tỉnh đi vào hoạt động là một trong những bước đột phá về công tác cải cách hành chính của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ hành chính công ngày càng cao của tổ chức và công dân. Để trung tâm đi vào hoạt động hiệu quả, thông suốt, thống nhất, minh bạch, rõ ràng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cán bộ làm việc tại trung tâm ngoài việc nắm rõ quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ, giúp người dân thể hiện quyền làm chủ của mình khi tham gia giải quyết TTHC tại trung tâm. Các sở, ngành tiến hành rà soát lại bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trước khi đưa vào phần mềm TTHCC, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi có công việc cần tìm hiểu, liên hệ giải quyết.

      Qua hội nghị tập huấn, các học viên sẽ nắm được những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ để đáp ứng được công việc tại TTHCC tỉnh, góp phần từng bước chuyển từ nền hành chính quản lý sang hành chính phục vụ./.

Nguồn "hanam.gov.vn"

Các tin khác