Thứ 2 Ngày 12/06/2017

Công an Hà Nam: Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đối thoại với thanh niên, phụ nữ

Ngày 5/6, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức đối thoại với đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ các đơn vị. Dự và chủ trì buổi đối thoại có Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên BTV Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong Công an tỉnh và 230 cán bộ đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ.

      Ngày 5/6, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức đối thoại với đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ các đơn vị. Dự và chủ trì buổi đối thoại có Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên BTV Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong Công an tỉnh và 230 cán bộ đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ.

      Tại buổi đối thoại, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ đã nêu các câu hỏi tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: những nhiệm vụ đặt ra với công tác đảm bảo ANTT trong giai đoạn hiện nay và trách nhiệm, yêu cầu với thanh niên, phụ nữ; đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng CAND; những ước mơ, hoài bão, lý tưởng, động cơ, mục đích phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của thanh niên, phụ nữ; vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…

Hình ảnh toàn cảnh buổi đối thoại.

      Ngay tại buổi đối thoại, các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp giải đáp cụ thể những nội dung đặt ra và tháo gỡ các vấn đề vướng mắc cho đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực; đồng thời trao đổi, thảo luận, đánh giá nhận thức của đoàn viên, hội viên và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đại úy Đỗ Đức Tôn - Bí thư Chi đoàn Phòng Tham mưu, Công an tỉnh đặt câu hỏi về vấn đề vướng mắc trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên cơ sở.

 

Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh giải đáp những vấn đề vướng mắc cho các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ.

      Thông qua buổi đối thoại giúp các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, mục đích, lý tưởng sống của đoàn viên, hội viên và chia sẻ những kinh nghiệm công tác, chiến đấu, giúp cho từng đoàn viên, hội viên xác định rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của mình, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc công tác bảo đảm ANTT, giữ gìn TTATXH trên địa bàn tỉnh./.

Các tin khác