Thứ 2 Ngày 12/06/2017

Đoàn thanh niên Công an tỉnh: Chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Đoàn thanh niên Công an tỉnh lần thứ V

Chiều 30/5, Đoàn thanh niên Công an tỉnh báo cáo duyệt nội dung chương trình Đại hội Đoàn thanh niên Công an tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự và chỉ đạo có Đại tá Trương Minh Côn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

      Chiều 30/5, Đoàn thanh niên Công an tỉnh báo cáo duyệt nội dung chương trình Đại hội Đoàn thanh niên Công an tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự và chỉ đạo có Đại tá Trương Minh Côn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

      Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã trình bày, báo cáo các nội dung chương trình Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Công an tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Các đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp, bổ sung ý kiến cho công tác chuẩn bị chương trình Đại hội, tập trung vào các nội dung như: công tác chuẩn bị các văn kiện; đề án nhân sự; kịch bản điều hành của Đoàn chủ tịch, Ban thư ký; công tác hậu cần, công tác tuyên truyền hướng tới Đại hội… 

Đại tá Trương Minh Côn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Trương Minh Côn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương công tác chuẩn bị Đại hội của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh, đồng thời chỉ đạo: Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Công an tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 phải tổ chức trang trọng, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng quy định, đồng thời phát huy cao nhất tính sáng tạo của tuổi trẻ thanh niên Công an tỉnh, ứng dụng công nghệ mới sử dụng máy tính vào công tác kiểm phiếu, nhằm nâng cao tính chính xác, tiết kiệm thời gian, đặc biệt các đại biểu dự Đại hội phải đoàn kết, công tâm, khách quan lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là các đồng chí có năng lực, trình độ, lãnh đạo đoàn viên thanh niên Công an tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên Công an tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao./.

Các tin khác