Thứ 6 Ngày 02/06/2017

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh công bố Quyết định tiếp nhận, chuyển đổi chi bộ Công ty cổ phần In báo Hà Nam

Ngày 02/6/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định tiếp nhận, chuyển đổi chi bộ Công ty cổ phần In báo Hà Nam.

      Ngày 02/6/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định tiếp nhận, chuyển đổi chi bộ Công ty cổ phần In báo Hà Nam.

      Đến dự buổi lễ có đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trịnh Văn Bừng - TUV, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Lại Văn Hanh - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Lê Hồng Kỳ - TUV, Tổng biên tập Báo Hà Nam; các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Báo Hà Nam, đồng chí Lê Đức Lâm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần In báo Hà Nam và toàn thể cán bộ, đảng viên chi bộ Công ty cổ phần In báo Hà Nam.

Đồng chí Trịnh Văn Bừng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng chi bộ

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng chi bộ.

Đồng chí Lại Văn Hanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng chi bộ.

Đồng chí Lê Hồng Kỳ, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Hà Nam tặng hoa chúc mừng chi bộ.

      Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Văn Bừng - TUV, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh chúc mừng chi bộ Công ty cổ phần In báo Hà Nam (trước đây là chi bộ Nhà In báo Hà Nam) được chuyển đổi về sinh hoạt tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh là phù hợp với đặc thù tổ chức đảng trong doanh nghiệp, sẽ phát huy tốt vai trò của Chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của công ty. Đồng chí giao nhiệm vụ cho chi bộ bám sát Nghị quyết, chương trình công tác của cấp ủy cấp trên để cụ thể hóa thành chương trình hành động, xây dựng Quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của chi bộ. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của chi bộ. Chú trọng xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời làm tốt công tác phát triển đảng viên mới…

      Đồng chí Phạm Văn Thanh, Bí thư Chi bộ thay mặt cán bộ, đảng viên tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối; đồng thời khẳng định cán bộ, đảng viên Công ty sẽ quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, phối hợp với Chủ tịch HĐQT thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ Báo Hà Nam đã tạo điều kiện cho Công ty trong suốt thời gian qua, đặc biệt là việc chuyển đổi chi bộ đảng theo nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty quảng bá hình ảnh, trao đổi, hợp tác với các doanh nghiệp trong Khối và trên địa bàn tỉnh, mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

 Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác