Thứ 6 Ngày 26/05/2017

Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 5 năm 2017

Sáng ngày 25/5/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 5 năm 2017. Hội nghị đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè; tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây, dự báo tình hình và những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trong thời gian tới

      Sáng ngày 25/5/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 5 năm 2017. Hội nghị đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè; tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây, dự báo tình hình và những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trong thời gian tới... Đồng chí Lê Thị Thanh Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí là lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc; Giám đốc, Phó giám đốc các Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; báo cáo viên cấp tỉnh; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

      Đồng chí Lê Thị Thanh Hương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các đại biểu đã tiếp thu các nội dung quan trọng được Ban Chấp hành thông qua: nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Xem xét thi hành kỷ luật cán bộ đối với đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh.

      Về công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè trên địa bàn tỉnh đồng chí Văn Tất Phẩm - Phó giám đốc sở Y tế đã báo cáo cụ thể về các bệnh như sốt xuất huyết, sốt vi rút, viêm não Nhật Bản, thủy đậu, đau mắt đỏ...dễ bùng phát vào mùa hè; giúp báo cáo viên có tư liệu tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh nâng cao ý thức phòng, chống bệnh, thực hiện ăn chín, uống sôi, đảm bảo môi trường sống sạch sẽ, chủ động tiêm vắc xin, tăng cường vệ sinh cá nhân...để bảo vệ sức khỏe.

      Đồng chí Nguyễn Thái Bình Minh - Chánh văn phòng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong thời gian qua, cơ bản ổn định, phần lớn các chức sắc, chức việc, và đồng bào có đạo tin tưởng, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các về công tác tôn giáo, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào có đạo được nâng lên. Tuy nhiên công tác quản lý nhà nước về các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở một số địa phương có lúc, có việc còn buông lỏng ...Các thế lực thù địch trong và ngoài nước thường xuyên lợi dụng vấn đề “dân tộc, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo ” để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Thời gian tới, cần tiếp tục tuyên truyền các văn bản như: Luật tín ngưỡng, luật tôn giáo, Chỉ thị số 01 -CT/TTg của Thủ tướng chính phủ, Chỉ thị số 05-CT/TU về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng với công tác tôn giáo”; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng; chủ động nắm chắc tình hình tôn giáo tại các địa phương, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề nhạy cảm về tôn giáo ngay từ cơ sở tạo sự ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn.

      Định hướng công tác tuyên truyền tháng 6, đồng chí Lê Thị Thanh Hương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền: kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV; kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa XVIII), họp vào tháng 7/2017; kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tháng 5; các ngày kỷ niệm trong tháng 6... Đồng thời đề nghị hệ thống Tuyên giáo trong tỉnh quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17 - CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15 - CT/TW, ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”; tổ chức tốt Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" năm 2017; chuẩn bị tham gia Hội giảng lý luận chính trị năm 2017; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 20/2/2017 của Tỉnh ủy về bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở giai đoạn 2017-2020.

Phòng Tuyên truyền - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin khác