Thứ 4 Ngày 24/05/2017

Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị nghe nói chuyện chuyên đề “Về đổi mới mô hình tăng trưởng”

Sáng 23/5, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nói chuyện chuyên đề “Về đổi mới mô hình tăng trưởng”.

      Sáng 23/5, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nói chuyện chuyên đề “Về đổi mới mô hình tăng trưởng”.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

      Dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh. 

PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nói chuyện tại hội nghị.

      Tại buổi nói chuyện, PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh: Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế là vấn đề có ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt, quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới. Đổi mới mô hình tăng trưởng là để nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển nhanh và bền vững toàn diện về cả kinh tế, xã hội và môi trường.

      Không thúc đẩy tăng trưởng bằng mọi giá, gây tác động xấu đến ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tiến bộ, công bằng xã hội, giữ gìn môi trường sinh thái; Đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chú trọng và ngày càng dựa nhiều hơn vào các nhân tố thúc đẩy tăng năng suất lao động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, trí sáng tạo của con người...

      PGS.TS Trần Đình Thiên phân tích: Tuỳ tình hình thực tế của mỗi ngành, lĩnh vực và địa phương mà kết hợp hợp lý giữa tăng trưởng theo chiều rộng và chiều sâu, trong đó lấy tăng trưởng theo chiều sâu là hướng chủ đạo. Các nội dung tác động đến đổi mới mô hình tăng trưởng như sự toàn cầu hóa, sự nổi lên của chủ nghĩa dân tộc; công nghiệp 4.0 và triển vọng Trung Quốc trong bối cảnh mới; những đặc trưng cơ bản của thế giới hiện đại và những lực lượng quyết định phát triển, nghịch lý của thế giới; thế nào là cách mạng công nghiệp 4.0, cơ hội, thách thức và tác động đến nền kinh tế Việt Nam. Bối cảnh trong nước; các vấn đề lớn phải giải quyết; vấn đề khởi nghiệp, thành công của Việt Nam...

      Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn hiện nay....cấp uỷ, chính quyền các cấp kiên trì, kiên quyết lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Hệ thống chính trị và toàn dân, nhất là đội ngũ trí thức, doanh nhân, doanh nghiệp chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng. 
      Việc tổ chức cập nhật kiến thức thường xuyên giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh kịp thời nắm bắt thông tin, nâng cao trình độ, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ.

Nguồn :"Báo Hà Nam Online"

Các tin khác