Thứ 4 Ngày 17/05/2017

Hoạt động của Công đoàn Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Đẩy mạnh các hoạt động Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2017). Công đoàn viên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tích cực tập luyện sau giờ làm việc để tham gia Giải thể thao thi đấu bóng chuyền hơi cán bộ, công chức, viên chức lao động lần thứ hai do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức.

      Đẩy mạnh các hoạt động Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2017). Công đoàn viên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tích cực tập luyện sau giờ làm việc để tham gia Giải thể thao thi đấu bóng chuyền hơi cán bộ, công chức, viên chức lao động lần thứ hai do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức.

Công đoàn viên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang luyện tập bóng chuyền hơi chuẩn bị cho Giải thể thao thi đấu bóng chuyền hơi cán bộ, công chức, viên chức lao động lần thứ hai năm 2017.

Các tin khác