Thứ 4 Ngày 17/05/2017

Tỉnh ủy Hà Nam quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2017 nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)

Nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam quyết định xét tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đối với 7.213 đảng viên;

( Ảnh minh họa )

      Nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam quyết định xét tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đối với 7.213 đảng viên; trong đó tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 10 đồng chí; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho 06 đồng chí; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 16 đồng chí; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 76 đồng chí; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 325 đồng chí; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 6.523 đồng chí; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 57 đồng chí; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 200 đồng chí ở các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh. Thông qua việc tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng nguyện vọng của đảng viên lâu năm giữ được tư cách đảng viên, đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục đảng viên trẻ tích cực phấn đấu, rèn luyện trong học tập và công tác./.

Hoàng Văn Minh (Phòng nghiệp vụ công tác đảng viên, BTCTU)

Các tin khác