Thứ 5 Ngày 11/05/2017

Nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ”

Sáng 6/5, Hội phụ nữ Công an tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ”.

      Sáng 6/5, Hội phụ nữ Công an tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ”.

      Tại hội nghị, cán bộ, hội viên Phụ nữ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo – Chuyên gia cao cấp Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung cơ bản Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với những mẩu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Bác trong quá trình hoạt động cách mạng và qua bản bản Di chúc của Người để lại đã thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo – Chuyên gia cao cấp
Học viện chính trị Quốc gia
Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung tại  hội nghị nói chuyện chuyên đề

Thượng tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị nói chuyện chuyên đề

 


Các đại biểu dự hội nghị nói chuyện chuyên đề

      Qua buổi nói chuyện chuyên đề, giúp mỗi cán bộ, hội viên Phụ nữ Công an tỉnh hiểu sâu sắc về những hy sinh, cống hiến to lớn và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác; đồng thời khuyến khích cán bộ, hội viên tiếp tục phấn đấu vươn lên vì sự tiến bộ của phụ nữ, xây dựng Hội phụ nữ Công an tỉnh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./. 

D.H.Q – Công an tỉnh

 

Các tin khác