Thứ 6 Ngày 28/04/2017

Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc tại cơ sở

Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”.

      Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thành lập đoàn khảo sát và tiến hành khảo sát tại 4 loại hình chi bộ: Chi bộ Xóm 1A, Xuân Khê, Lý Nhân nơi thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất; Chi bộ Thôn Non, Thanh Lưu, Thanh Liêm nơi có đông đồng bào có đạo; Chi bộ tổ dân phố 4, phường Trần Hưng Đạo, Phủ Lý; Chi bộ doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh Công ty Xây dựng và kinh doanh Nhà ở Hà Nam. Qua khảo sát đã nắm được ưu điểm, hạn chế trong sinh hoạt chi bộ của các loại hình, trên cơ sở đó tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra các giải pháp có hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Tiến Ninh - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

 

Các tin khác