Thứ 3 Ngày 25/04/2017

Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc tại cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/UBKTTU, ngày 16/3/2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc giám sát việc thực hiện Kết luận 114 -KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp” và Chỉ thị số 19 -CT/TU, ngày 16/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”

      Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/UBKTTU, ngày 16/3/2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc giám sát việc thực hiện Kết luận 114 -KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp” và Chỉ thị số 19 -CT/TU, ngày 16/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thành lập 02 đoàn giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục, Duy Tiên và cá nhân các đồng chí lãnh đạo: Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; Chi ủy và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Thanh tra tỉnh . Quá trình tiến hành giám sát có sự phối hợp chặt chẽ của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Đỗ Luận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
phát biểu tại Hội nghị làm việc với cơ sở thuộc Đảng bộ Huyện Duy Tiên.

Các tin khác