Thứ 2 Ngày 24/04/2017

Ủy ban kiểm tra thành ủy Phủ Lý tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát quý I triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017.

Chiều ngày 18/4/2017 Ủy ban kiểm tra thành ủy Phủ Lý tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát quý I triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017.

      Chiều ngày 18/4/2017 Ủy ban kiểm tra thành ủy Phủ Lý tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát quý I triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017.

      Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Thị Bích Nhạn - ủy viên BTV Thành ủy, chủ nhiệm UBKT thành ủy, đ/c Đinh Ngọc Tuấn- ủy viên BTV Thành ủy, trưởng ban tổ chức Thành ủy; các đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và ủy viên Ủy ban kiểm tra các cấp; các đồng chí làm công tác kiểm tra thuộc các cơ quan, ban, ngành trực thuộc Thành ủy.

      Quý I năm 2017, ủy ban kiểm tra các cấp của thành ủy Phủ Lý đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra giám sát, chương trình công tác năm của cấp ủy và ủy ban kiểm tra; phát động phong trào thi đua hướng vào thực hiện các mục tiêu của Điều lệ Đảng quy định, nhiệm vụ cấp ủy giao. UBKT thành ủy Phủ Lý đã tham mưu cho cấp ủy kiểm tra đối với 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên. Đối với đảng ủy cơ sở tổng số tổ chức đảng kiểm tra là 10 chi bộ, tổng số tổ chức đảng được giám sát là 11 chi bộ.  Ủy ban Kiểm tra thành ủy và các tổ chức Đảng trực thuộc đã quyết định thi hành kỷ luật 3 trường hợp đảng viên vi phạm, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 2 đảng viên. Chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát của các cấp ủy đảng và UBKT các cấp được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng ở địa phương, đơn vị.

      Qúy II năm 2017, UBKT thành ủy Phủ Lý đề ra mục tiêu đó là tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho ban thường vụ Thành ủy đôn đốc triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát toàn diện các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao đồng thời tăng cường trách nhiệm việc thực hiện các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các tổ chức đảng và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

      Tại hội nghị các ý kiến phát biểu tập trung trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm tra giám sát, xây dựng, triển khai các nội dung kiểm tra giám sát gắn với thực hiện chủ đề năm của mỗi địa phương đơn vị, một số khó khăn tồn tại của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ...

      Phát biểu tại hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Bích Nhạn - ủy viên BTV Thành ủy, chủ nhiệm UBKT thành ủy đã yêu cầu các cấp ủy địa phương, đơn vị xác định kiểm tra giám sát là nhiệm vụ của cấp ủy đảng các cấp, phục vụ nhiệm vụ của cấp ủy. Trong thời gian tới UBKT các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra các dấu hiệu vi phạm; công tác giám sát thường xuyên cần được tăng cường để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng./.

Các tin khác