Thứ 2 Ngày 24/04/2017

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2017

Sáng ngày 21/4/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2017. Đồng chí Lê Thị Thanh Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

      Sáng ngày 21/4/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên  tháng 4 năm 2017. Đồng chí Lê Thị Thanh Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí là lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc; Giám đốc, Phó giám đốc các Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; báo cáo viên cấp tỉnh; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

 Đồng chí Lê Thị Thanh Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

      Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Quốc Hòa, Trưởng phòng Quản lý thu Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo chuyên đề “Một số nội dung cơ bản về luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội”; Đồng chí Phạm Thanh Tú, Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề “Nhận diện và phương pháp đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân”. Các báo cáo viên đã cung cấp nhiều thông tin có tính thời sự liên quan đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; các biểu hiệu nhận diện các quan điểm sai trái, chống phá Đảng, chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch và phương pháp đấu tranh theo quan điểm của Đảng ta: kiên quyết đấu tranh ngăn chặn bằng nhiều hình thức, kiên định trong nguyên tắc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ tin tưởng vào đường lối đúng đắn của Đảng, của cách mạng Việt Nam...

      Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới các đồng chí báo cáo viên cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về 2 chuyên đề đã được thông tin. Định hướng công tác tuyền truyền tháng 5, tập trung vào các nội dung: tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết  Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; chú trọng tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào”, “Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia”; kết quả phát triển kinh tế xã hội quý I của tỉnh và các địa phương, đi sâu vào kết quả thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới và cải cách hành chính; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện diễn ra trong tháng 5: 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); ngày quốc tế lao động 1/5 và tháng Công nhân; 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng (02/5/1917- 02/5/2017); 63 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5); Hội thảo nhà báo Hoàng Tùng với quê hương, đất nước...

Phòng Tuyên truyền - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

Các tin khác