Thứ 3 Ngày 18/04/2017

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4

Sáng 17/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4, đánh giá kết quả công tác sau phiên họp tháng 3, triển khai chương trình hoạt động trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự phiên họp có đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

      Sáng 17/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4, đánh giá kết quả công tác sau phiên họp tháng 3, triển khai chương trình hoạt động trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự phiên họp có đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

      Đánh giá kết quả hoạt động từ sau phiên họp tháng 3 đến nay, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí cho rằng: Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện tốt các hoạt động thường xuyên và các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp theo quy định.

      Tập trung đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội và các nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh; tăng cường thực hiện giám sát theo chuyên đề, giám sát thường xuyên, nội dung tập trung vào lĩnh vực an sinh xã hội, liên quan đến  người dân, doanh nghiệp…

      Đồng thời tăng cường công tác theo dõi, giám sát, đôn đốc việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tiếp nhận đơn thư, khiếu nại của công dân và làm tốt các hoạt động khác theo quy định…

Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn giải trình về việc chậm tiến độ xử lý ô nhiễm môi trường tại Công ty Cổ phần phát triển bò sữa Hà Nam.

      Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Kết quả thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội đối với lĩnh vực môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; trật tự an toàn xã hội… còn hạn chế; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu tiến độ chậm; sự phối hợp của các cơ quan trong việc giám sát, xử lý một số nhiệm vụ, nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp chưa chặt chẽ, chất lượng tham mưu của một số cơ quan, ban, ngành có mặt còn hạn chế…

      Triển khai chương trình hoạt động trong thời gian tới, phiên họp đã thống nhất 4 nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu. Trong đó, tập trung đôn đốc, giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh, trọng tâm là nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội năm 2017; nghị quyết về chương trình giám sát năm 2017; đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn, trọng tâm là công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri; điều phối các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh…

      Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó tập trung vào việc thực hiện hiện Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố và Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND về quy định quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

      Thông báo về tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh báo cáo tình hình tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị cử tri trong tỉnh.

      Đặc biệt, tại phiên họp này, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã trực tiếp giải trình về việc chậm thực hiện “lời hứa” với cử tri tại kỳ họp thứ 3 về tiến độ thu gom, xử lý, thu gom chất thải gây ô nhiễm môi trường tại Công ty cổ phần phát triển bò sữa Hà Nam; tiến độ xây dựng giai đoạn II Nhà máy nước sạch Thanh Phong; kết quả xử lý các vi phạm về sử dụng đất đai; tình trạng dồn ứ rác thải tại nông thôn…

      Tiếp thu những ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn quan tâm giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

      Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh vào việc tập trung khắc phục, giải quyết khó khăn, hạn chế để đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 mà HĐND tỉnh đã thông qua gắn với đảm bảo phát triển bền vững và an sinh xã hội.

      Đề nghị có sự phối hợp chặt chẽ trong chuẩn bị tốt kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh; giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh để phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

      Liên quan đến những khó khăn về thực hiện Nghị quyết số 10 của HĐND tỉnh, thống nhất sẽ đưa vào chương trình nghị sự kỳ họp tới để điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết theo hướng đề xuất của UBND tỉnh.

      Về nghị quyết số 18, đồng chí yêu cầu các địa phương tập trung quản lý quỹ đất để thực hiện quy hoạch, làm tốt công tác tuyên truyền; rà soát lại vị trí một số nghĩa trang nhỏ lẻ, ảnh hưởng đến môi trường để có hướng khắc phục, trong đó, quan trọng nhất là phải rà soát, ban hành nội quy về sử dụng nghĩa trang và xác định, làm tốt công tác quy hoạch để quản lý tốt hơn…

      Các vấn đề về môi trường, xử lý rác thải…, UBND tỉnh, các ngành, các địa phương cần tập trung những giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn để đẩy nhanh tiến độ giải quyết…

Nguồn "Báo Hà Nam Online"

Các tin khác