Thứ 6 Ngày 07/04/2017

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017

Chiều ngày 07/4/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý I ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/ 2017

      Chiều ngày 07/4/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý I ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/ 2017.

Đồng chí Trần Quốc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

      Quý I/2017, bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ của UBKT Trung ương, UBKT các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp, triển khai thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng theo quy định; nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát liên quan đến yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; đảm bảo chất lượng; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện sau các kết luận kiểm tra, kết quả giám sát được chú trọng. Cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra được 155 lượt tổ chức đảng và 963 lượt đảng viên, trong đó kiểm tra 04 tổ chức đảng cấp dưới và 26 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo đối 04 đảng viên; giám sát chuyên đề được 107 lượt tổ chức đảng và 99 lượt đảng viên; thi hành kỷ luật 54 đảng viên, trong đó cấp ủy viên các cấp là 05 đồng chí (02 đồng chí là huyện ủy viên, 02 đồng chí đảng ủy viên cơ sở, 01 đồng chí chi ủy viên), bằng các hình thức: khiển trách 44 đảng viên, cảnh cáo 5 đảng viên, khai trừ 5 đảng viên.

      Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong qúy I vừa qua đã góp phần tích cực giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

      Nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2017: Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh cần tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp, tập trung thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra; chú trọng phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; xem xét xử lý và đề nghị xử lý đảng viên vi phạm (nếu có). Tăng cường giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình địa bàn, cơ sở; nhất là nơi có vấn đề “nổi cộm”, chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ./.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

Các tin khác