Thứ 6 Ngày 07/04/2017

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư tưởng - văn hóa quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017

Chiều ngày 5/4/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư tưởng - văn hóa quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017. Đồng chí Lê Thị Thanh Hương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

      Chiều ngày 5/4/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư tưởng - văn hóa quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017. Đồng chí Lê Thị Thanh Hương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dư hội nghị còn có các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan trong khối tư tưởng - văn hóa, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, đại diện lãnh đạo phòng an ninh tư tưởng - công an tỉnh, đại diện các cơ quan báo Trung ương thường trú tại tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

      Quý I năm 2017, các cơ quan trong khối đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của các địa phương, đơn vị và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tuyên truyền toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh… tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân ngay từ những tháng đầu năm.

      Các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, hoạt động văn hoá, thể thao mừng Đảng, mừng xuân được đẩy mạnh từ tỉnh đến cơ sở, có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức. Các cơ quan báo chí xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục, bài viết có chất lượng phản ánh toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, được đông đảo nhân dân quan tâm theo dõi.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã phản ánh tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về các vấn đề: tích tụ ruộng đất phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nhân sự Đại hội Hội cựu chiến binh cấp cơ sở, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, công tác quy hoạch bổ nhiệm cán bộ; bàn các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

       Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Thị Thanh Hương, Phó trưởng ban Tuyên giáo đánh giá cao kết quả hoạt động của các cơ quan trong khối. Đồng chí chỉ đạo, các cơ quan tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng trong quý II, trên cơ sở tuyên truyền sâu, rộng kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, tích cực đấu tranh, phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội. Tuyên truyền kịp thời kết quả thực hiện các dự án, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2017, nhất là về lĩnh vực cải cách hành chính, tích tụ ruộng đất, xây dựng nông thôn mới, chính sách thu hút đầu tư, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vấn đề ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin khác