Thứ 6 Ngày 31/03/2017

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2017-2020

Thực hiện Quyết định số 244-QĐ/TU, ngày 8/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện ủy, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc trong lĩnh vực khoa giáo, chiều 29/3/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2017 - 2020.

Toàn cảnh Hội nghị ký kết

      Thực hiện Quyết định số 244-QĐ/TU, ngày 8/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện ủy, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc trong lĩnh vực khoa giáo, chiều 29/3/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2017 - 2020. Mục đích nhằm tăng cường công tác phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị và toàn xã hội; tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhân dân đối với việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà tỉnh đã đặt ra.

   Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ký kết Chương trình phối hợp

      Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đại biểu hai ngành đã thảo luận và thống nhất các nội dung trong Dự thảo Chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN giữa hai cơ quan giai đoạn 2017 – 2020. Theo đó, giai đoạn 2017 – 2020, chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN giữa hai cơ quan sẽ tập trung vào 2 nội dung chính. Đó là: phối hợp thông tin, tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp trong nắm bắt và định hướng dư luận xã hội.

      Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo hai ngành đã khẳng định: công tác tuyên truyền thời gian qua đã góp phần không nhỏ làm thay đổi nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp; các cấp uỷ đảng, chính quyền đã ý thức được trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và đã tạo được sự chuyển biến theo hướng tích cực trong các chủ sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền đã giúp cho nhiều người dân trong tỉnh tiếp cận được với những chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước ta. Năm 2016, tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh đã đạt 76,6% dân số (vượt 1,4% chỉ tiêu do Thủ tướng giao) góp một phần không nhỏ vào công tác bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, BHXH tỉnh tại lễ ký kết

      Trong thời gian tới, hai ngành sẽ triển khai một cách có hiệu quả chương trình phối hợp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao và thực hiện tốt sứ mệnh chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, phục vụ tốt người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2017, hai ngành sẽ tập trung phối hợp tuyên truyền nhằm đưa tỷ lệ bao phủ BHYT tăng từ 76,6% lên 83 %;  tuyên truyền về phương thức giao dịch hồ sơ điện tử của ngành BHXH, theo Nghị định số 166 ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ, quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT , BHTN, có hiệu lực từ tháng 3 năm 2017; Tuyên truyền về thông tuyến khám chữa bệnh BHYT, các hành vi trục lợi quỹ BHYT; tuyên truyền về công tác rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Nguyễn Thị Thư - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam

Các tin khác