Thứ 4 Ngày 29/03/2017

Tập huấn xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm

Sáng 29/3, Ban chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm (VTVL) cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh đã tổ chức tập huấn xây dựng đề án VTVL trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội.

      Sáng 29/3, Ban chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm (VTVL) cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh đã tổ chức tập huấn xây dựng đề án VTVL trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội.

       Dự lớp tập huấn có các thành viên Ban chỉ đạo,Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng đề án xác định VTVL cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh; lãnh đạo, cán bộ trực tiếp xây dựng Đề án VTVL các cơ quan Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội tỉnh; Thường trực và đồng chí Trưởng Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc....

     

Các đại biểu dự hội nghị.     

      Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe Tiến sỹ Trần Thanh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản xây dựng đề án VTVL trong cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Theo đó, việc xây dựng đề án VTVL thực hiện theo 2 giai đoạn: Xác định VTVL và xây dựng quy định, quy chế quản lý cán bộ, công chức (CBCC) theo từng VTVL. Quá trình xây dựng đề án VTVL cần căn cứ vào công việc cụ thể, chứ không sao chép hiện trạng đội ngũ CBCC. Nhận diện VTVL có sản phẩm công việc và có thể đo lường, đánh giá việc hoàn thành công việc đó; có khung năng lực để thực hiện công việc, biểu hiện bằng kiến thức, hiểu biết, kỹ năng, thái độ làm việc và phân biệt được với khung năng lực của các VTVL khác; tương ứng với một ngạch công chức; có tên gọi... Ngoài ra, lớp tập huấn còn được nghe giới thiệu một số căn cứ pháp lý, quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng VTVL; Quy trình xây dựng VTVL; Phương pháp xác định VTVL...Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thống kê, tổng hợp, xây dựng và thẩm định đề án VTVL tại các cơ quan, đơn vị.

                                                                   BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Các tin khác