Thứ 3 Ngày 28/03/2017

Hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thành lập 2 đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Kim Bảng, Lý Nhân. Chiều 28/3/2017, 2 đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành trao đổi kết quả kiểm tra đối với các tổ chức đảng được kiểm tra

      Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thành lập 2 đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Kim Bảng, Lý Nhân. Chiều 28/3/2017, 2 đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành trao đổi kết quả kiểm tra đối với các tổ chức đảng được kiểm tra

Đồng chí Đỗ Luận - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đang trao đổi kết quả

kiểm tra đối với Ban Thường vụ và UBKT huyện ủy Kim Bảng

Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Các tin khác