Thứ 2 Ngày 27/03/2017

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) tại cơ sở.

Ngày 23 và 24/3/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức khảo sát, đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X); Thông tri số 10-TT/TU, ngày 12/10/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tại Huyện ủy Duy Tiên, Huyện ủy Lý Nhân và Thành ủy Phủ Lý.

      Ngày 23 và 24/3/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức khảo sát, đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X); Thông tri số 10-TT/TU, ngày 12/10/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tại Huyện ủy Duy Tiên, Huyện ủy Lý Nhân và Thành ủy Phủ Lý.

Đồng chí Vũ Nguyên Đán - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu và điều hành hội nghị.

      Đoàn Khảo sát gồm: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo và cán bộ phòng Khoa giáo- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đoàn đã nghe báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X), Thông tri số 10-TT/TU, ngày 12/10/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, của các huyện, thành ủy và một số Đảng ủy xã, phường (xã Văn Lý-Lý Nhân, hường Quang Trung, thành ủy Phủ Lý...). Qua báo cáo, các thành viên trong đoàn đã có những trao đổi để làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Thông tri của Tỉnh ủy tại địa phương, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị, những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả của địa phương trong việc tuyên truyền, triển khai xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài; những đề xuất, kiến nghị với tỉnh, với Trung ương về các vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

Đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó bí thư Thường trực Thành ủy Phỷ Lý phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố Phủ Lý phát biểu tại hội nghị

      Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Vũ Nguyên Đán - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn khảo sát đã đánh giá cao những kết quả mà các địa phương đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong hoạt động khuyến học, khuyến tài của hội khuyến học cơ sở. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra một số yếu kém trong hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng và đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 11- CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X), Thông tri số 10-TT/TU, ngày 12/10/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” tại địa phương.

Nguyễn Thị Kim Phượng - Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy

Các tin khác