Thứ 6 Ngày 17/03/2017

UBND tỉnh cho ý kiến về quản lý khoáng sản và cải cách thủ tục hành chính

Sáng 3/3, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp Ủy ban để thảo luận về các dự thảo “Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh”; Đề án “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2016-2020”. Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chủ trì hội nghị.

      Sáng 3/3, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp Ủy ban để thảo luận về các dự thảo “Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh”; Đề án “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2016-2020”. Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

      Đầu giờ sáng, phiên họp thảo luận báo cáo thẩm định Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Dự thảo báo cáo gồm 6 chương, 35 điều, quy định cụ thể về đối tượng áp dụng; nguyên tắc quản lý hoạt động khoáng sản; quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản; lập, thẩm định Đề án và cấp giấy phép thăm dò khoáng sản; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp giấy phép khai thác khoáng sản; chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; thu hồi và chấm dứt hiệu lực của giấy phép khai thác khoáng sản; đóng cửa mỏ trong khai thác khoáng sản.

      Báo cáo quy định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc phối hợp quản lý Nhà nước về khoáng sản; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản; làm rõ các điều khoản về khen thưởng, xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản…

      Để làm rõ hơn quy định tại dự thảo, hầu hết các đại biểu cho ý kiến nên bổ sung, làm rõ hơn quy định tại một số điều như: những đơn vị nào cần lập báo cáo đánh giá cụ thể tác động của hoạt động khoáng sản với môi trường, yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân khai thác khoáng sản lập kế hoạch, cam kết đảm bảo môi trường; cần đưa thêm điều quy định về việc phục hồi sau khai thác; làm rõ thêm trách nhiệm của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, nhất là đối với khoáng sản chưa khai thác; cần làm rõ hơn quy định trong việc khai thác cụ thể từng loại khoáng sản (đá, cát…).

      Kết luận về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của các đại biểu tại hội nghị, trên cơ sở đó điều chỉnh, hoàn thành báo cáo trong tháng 3/2017.

      Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trong quá trình điều chỉnh cần lưu ý một số vấn đề về xử lý vi phạm về chỉ giới, mốc giới, cao độ; thủ tục để thực hiện quy trình cấp phép, chuyển nhượng và thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản; xác định rõ trữ lượng đo mỏ; quan tâm đến vấn đề an toàn lao động, an ninh trật tự trong khai thác khoáng sản…

      Tiếp tục phiên họp, Sở Tư pháp đã trình bày báo cáo tóm tắt Đề án “Đẩy mạnh cải cách TTHC giai đoạn 2016-2020”. Báo cáo đã làm rõ thực trạng công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong thời gian qua. Đến nay, UBND tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng thể chế để triển khai công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.

      Tính đến ngày 20/2/2017, trên địa bàn tỉnh có 1.888 TTHC, trong đó có 1.099 thủ tục được đơn giản hóa (đạt 58,21%). UBND các xã, phường, thị trấn đã cắt giảm trên 50% và các sở, ban, ngành đã cắt giảm từ 30-40% thời gian giải quyết so với quy định. 100% các đơn vị thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

      Mục tiêu, từ năm 2017, Hà Nam cắt giảm tối thiểu từ 40-50% thời gian giải quyết so với quy định. Phấn đấu đến năm 2020, cắt giảm tối thiểu từ 60-70% thời gian giải quyết so với quy định. Đến năm 2018, đạt đến sự hài lòng của các cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết TTHC là 90%, đến năm 2020 là 98%. Phấn đấu 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền được giải quyết theo đúng thời hạn. Đến năm 2020 có 70% các TTHC được giải quyết sớm hơn so với thời hạn đã công bố; 95% TTHC được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và4; 100% các TTHC được chuẩn hóa theo quy định ISO 9001:2008.

      Cho ý kiến về nội dung này, phần lớn các đại biểu dự phiên họp nhất trí với dự thảo báo cáo. Một số ý kiến cho rằng, cần quan tâm hơn đến vấn đề như: xây dựng lộ trình, tỷ lệ cắt giảm phù hợp với từng loại thủ tục, từng ngành, địa phương; đầu tư trang thiết bị đảm bảo phục vụ cải cách TTHC; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp giải quyết TTHC; xem xét việc cắt giảm một số TTHC đặc thù cho phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị…

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông khẳng định, thời gian qua, Hà Nam đã rất tích cực thực hiện cải cách TTHC. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, TTHC công còn nhiều bất cập. Vì vậy, mục tiêu mà dự thảo đề ra là phù hợp. Đồng chí đề nghị Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn chỉnh đề án. Thời gian hoàn thành đề án trong tháng 3/2017.

Nguồn "Báo Hà Nam Online"

Các tin khác