Thứ 5 Ngày 16/03/2017

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3

Chiều 15/3, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3, đánh giá kết quả công tác sau phiên họp tháng 2, triển khai chương trình hoạt động trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chiều 15/3, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3, đánh giá kết quả công tác sau phiên họp tháng 2, triển khai chương trình hoạt động trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

      Từ sau phiên họp tháng 2 đến nay, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện tốt các hoạt động thường xuyên và nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp theo quy định. Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND được quan tâm chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực. Theo đó, HĐND tỉnh tăng cường thực hiện giám sát theo chuyên đề, giám sát thường xuyên, nội dung tập trung vào lĩnh vực an sinh xã hội, liên quan đến người dân, doanh nghiệp… Đồng thời tăng cường công tác theo dõi, giám sát, đôn đốc việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tiếp nhận đơn thư, khiếu nại của công dân và làm tốt các hoạt động khác theo quy định…

      Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: một số ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết, chậm giải quyết; một số nhiệm vụ thực hiện chậm chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

      Triển khai chương trình hoạt động trong thời gian tới, phiên họp đã thống nhất 6 nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu. Trong đó, chú trọng quan tâm đôn đốc, giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh; tăng cường công tác phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường  trực Ủy ban MTTQ tỉnh trong việc nắm bắt, đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; việc thực hiện lời hứa tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh; tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại. Tăng cường công tác giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo triển khai chương trình công tác quý II/2017 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, tập trung vào chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh…

      Tại phiên họp, đại diện UBND tỉnh cũng đã báo cáo nhanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 2; việc triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh báo cáo tình hình tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị cử tri trong tỉnh tháng 3. Phiên họp đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến tiến độ thực hiện các nghị quyết của HĐND, nhất là nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thống nhất chỉ đạo trong xây dựng các Trung tâm hành chính công, tránh lãng phí và một số vấn đề liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri; vấn đề thực hiện quy chế phối hợp hoạt động; về việc ban hành nghị quyết về chất vấn của HĐND tỉnh…

      Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp, bổ sung vào báo cáo để có kết luận chung về kết quả phiên họp. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, trên cơ sở quy chế phối hợp tiếp tục tập trung điều phối, phối hợp để đôn đốc thực hiện có hiệu quả nhất; tập trung cao cho giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri với mục tiêu đảm bảo phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

      Trong đó, đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh quan tâm, đảm bảo trách nhiệm giám sát để kịp thời nắm bắt những bất cập, tham mưu cho tỉnh có giải pháp khắc phục; các cơ quan có liên quan cần phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND tỉnh trong thực hiện hoạt động giám sát; rà soát để phối hợp điều phối với các cơ quan liên quan chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh.

      Đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của HĐND, nhất là nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra.

Nguồn "Báo Hà Nam Online"

Các tin khác