Thứ 6 Ngày 10/03/2017

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 3 năm 2017

Sáng ngày 09/3/2017, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 03 năm 2017.

      Sáng ngày 09/3/2017, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 03 năm 2017. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Nguyên Đán, Phó Trưởng Ban; các đồng chí là lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc; Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; báo cáo viên cấp tỉnh; chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

      Hội nghị đã được nghe Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên thông tin về thực trạng hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay, nhiệm vụ đặt ra đối với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc tổ chức, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong tình hình mới; đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn hướng tới xây dựng nền công nghiệp, nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế.

       Kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đồng chí báo cáo viên cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về 2 chuyên đề đã được thông tin; tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước những tháng đầu năm 2017; diễn biến tình hình biển Đông, mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc; đẩy mạnh tuyên truyền chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Đức vua và Hoàng hậu Nhật Bản; kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII…

      Ngoài những nội dung mà Ban Tuyên giáo Trung ương đã định hướng, đồng chí Trần Đức Thuần, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí báo cáo viên của tỉnh tăng cường tuyên truyền Chương trình hành động số 32 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 11 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022; đẩy mạnh việc triển khai mô hình điểm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người và gia súc, gia cầm; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng ban cũng đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố, các đảng ủy trực thuộc chuẩn bị tốt nội dung để Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I năm 2017 thành công.

Phòng Tuyên truyền – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

Các tin khác