Thứ 6 Ngày 10/03/2017

Khối các Ban Xây dựng Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh uỷ ký kết giao ước thi đua năm 2017

Ngày 10/3, Khối các ban Xây dựng Đảng và các cơ quan trực thuộc Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2017.

      Ngày 10/3, Khối các ban Xây dựng Đảng và các cơ quan trực thuộc Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Các thành viên trong khối ký kết thi đua.

       Tại hội nghị, các thành viên trong khối đã thảo luận kế hoạch hoạt động của khối năm 2017; tiêu chí thi đua giai đoạn 2016- 2020; Quy chế công tác thi đua và đóng góp ý kiến về 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của các đơn vị trong khối.

      Theo đó, các thành viên trong khối đã thống nhất thông qua một số nội dung giao ước thi đua chủ yếu năm 2017: Chủ động cụ thể hoá các nội dung thi đua đã được các trưởng khối ký giao ước thực hiện tại hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phát động thi đua của tỉnh thành mục tiêu, chương trình biện pháp chỉ đạo cụ thể phú hợp với chức năng, nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn để các đơn vị trong khối nắm rõ nội dung giao ước thi đua và các hoạt động của khối năm 2017, từ đó đề cao trách nhiệm của các đơn vị trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Quan tâm xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác để khen thưởng, động viên kịp thời, tạo phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị thành viên trong khối và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh năm 2017.
 

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng khối thi đua phát biểu tại hội nghị.

      Trên tinh thần nội dung giao ước thi đua, các đơn vị trong khối đã đăng ký danh hiệu, hình thức khen thưởng năm 2017. Hội nghị cũng đã phát động và thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Nguồn "Báo Hà Nam Online"

Các tin khác