Thứ 2 Ngày 27/02/2017

Hội nghị Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam

Sáng ngày 24/2/2017 Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã tổ chức phiên họp theo định kỳ, Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo.

      Sáng ngày 24/2/2017 Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã tổ chức phiên họp theo định kỳ, Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo.

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị

      Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo công tác thông tin đối ngoại năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Nhiều ý kiến phát biểu đề cập giải pháp để góp phần quảng bá hình ảnh mảnh đất và người Hà Nam, tiềm năng du lịch, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh…với bạn bè, các tổ chức trong nước và quốc tế; thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận, công tác đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình, các thông tin sai lệch, bóp méo sự thật...

      Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh đề nghị: Năm 2017, các thành viên Ban Chỉ đạo cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tiềm năng thế mạnh của tỉnh với các tỉnh, thành phố trong cả nước và bạn bè quốc tế; tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ về thông tin đối ngoại được nêu trong Kết luận số 16 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 – 2020; chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường công tác đấu tranh, phản bác lại các thông tin sai lệch; chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời góp phần định hướng dư luận xã hội.

Phòng tuyên truyền – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin khác