Thứ 5 Ngày 23/02/2017

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 2 năm 2017

Chiều ngày 21/02/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 02 năm 2017 nhằm đánh giá tình hình hoạt động của báo, đài trong tháng 2/2017 và định hướng công tác tuyên truyền tháng 3/2017. Đồng chí Trần Đức Thuần, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị.

Chiều ngày 21/02/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 02 năm 2017 nhằm đánh giá tình hình hoạt động của báo, đài trong tháng 2/2017 và định hướng công tác tuyên truyền tháng 3/2017. Đồng chí Trần Đức Thuần, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị.

  Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Trong tháng, các cơ quan báo chí của tỉnh và các văn phòng đại diện, thường trú báo chí Trung ương tại Hà Nam đã bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; chủ động thông tin kịp thời về việc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, làm việc với tỉnh; đăng tải nhiều bài viết, phóng sự tuyên truyền đậm nét nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2017), phản ánh các sự kiện diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, những thành tựu về kinh tế - xã hội của tỉnh, các hoạt động nổi bật trong công tác quốc phòng địa phương, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết, không khí thi đua lao động sản xuất trong những ngày đầu năm…Nhiều bài viết có chất lượng, nhiều ấn phẩm thể hiện sự sáng tạo về nội dung và hình thức góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân những ngày đầu xuân Đinh Dậu.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các cơ quan báo chí đã đề cập đến trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí; vấn đề thực hiện quy chế phát ngôn của các cơ quan, đơn vị, địa phương giúp các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác thông tin truyền tuyền.

Kết luận hội nghị đồng chí Trần Đức Thuần đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều bài viết, phóng sự nội dung chuyên sâu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; những khó khăn, hạn chế trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; những bức xúc mới nảy sinh trong các tầng lớp nhân dân, kịp thời có những bài viết phản bác lại các thông tin sai trái trên các trang mạng xã hội… Trong tháng 03/2017, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền sâu, rộng chương trình hành động số 32- Ctr/TU, ngày 26/12/2016 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 11 của Tỉnh ủy, về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương; các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 3/2017; tuyên truyền khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

                                                      Phòng Tuyên truyền – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin khác