Thứ 5 Ngày 16/02/2017

Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với HĐND các huyện, thành phố

Chiều 15/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã diễn ra hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều 15/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã diễn ra hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu tại hội nghị.

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Theo đó, kết quả nổi bật là đã tổ chức thành công 3 kỳ họp để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.

Việc tổ chức kỳ họp được đổi mới theo hướng khoa học, hiệu quả, thiết thực, tăng thời gian chất vấn, trả lời chất vấn. Việc thông qua các nghị quyết cũng như đôn đốc, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố cơ bản đảm bảo đúng luật định, đúng tiến độ và có hiệu quả, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương.

Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố cũng được chú trọng, từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng các cuộc giám sát. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được đổi mới, hiệu quả, thiết thực hơn. Hoạt động phối hợp với UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện được triển khai hiệu quả, chặt chẽ, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thi hành nhiệm vụ của các cơ quan.

Cùng với phân tích, làm rõ kết quả đạt được, hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố như: chất lượng các văn bản trình tại kỳ họp còn hạn chế, chưa đảm bảo yêu cầu về thời gian; việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa đầy đủ; tiến độ triển khai một số nghị quyết của HĐND tỉnh, huyện còn chậm…

Trên cơ sở làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế trong hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố. Trong đó tiếp tục đổi mới, thực hiện tốt các hoạt động theo luật định và tổ chức có hiệu quả việc giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố; giữa Thường trực HĐND các huyện, thành phố với các xã, phường, thị trấn tại địa phương; tập trung đôn đốc, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, của các huyện, thành phố; tập huấn nghiệp vụ cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND tỉnh và huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay cần phải được tập trung khắc phục.

Về nhiệm vụ năm 2017, hệ thống HĐND các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng kỳ họp; chất lượng giám sát; đề cao và chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm của HĐND và đại biểu HĐND để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đại biểu dân cử ở địa phương…

Nguồn "Báo Hà Nam Online"

Các tin khác