Thứ 5 Ngày 19/01/2017

Phiên họp tháng 1 Thường trực HĐND tỉnh

Chiều 16/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trưc Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã diễn ra phiên họp tháng 1 Thường trực HĐND tỉnh đánh giá kết quả công tác tháng 1, triển khai chương trình công tác tháng 2 và chương trình công tác năm 2017 của HĐND; Thường trực HĐND và các Ban của HDND tỉnh.

      Chiều 16/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trưc Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã diễn ra phiên họp tháng 1 Thường trực HĐND tỉnh đánh giá kết quả công tác tháng 1, triển khai chương trình công tác tháng 2 và chương trình công tác năm 2017 của HĐND; Thường trực HĐND và các Ban của HDND tỉnh.

      Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh dự họp.

 

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

      Tháng 1/2017, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tích cực kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được ban hành; đôn đốc UBND tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016. Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh hoàn thiện các văn bản sau kỳ họp; việc triển khai các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy. 

      Đồng thời đã thực hiện tốt các hoạt động thường xuyên và các nhiệm vụ phát sinh giữa 2 kỳ họp theo quy định; theo dõi, đôn đốc việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại. Các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tích cực tham gia các hoạt động HĐND tỉnh, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát việc thực hiện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp… 

      Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: môt số nghị quyết của HĐND tỉnh triển khai chậm; một số ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết; một số nhiệm vụ chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND theo Luật…

      Triển khai chương trình công tác tháng 2, phiên họp thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung chủ yếu vào việc tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành; tăng cường công tác phối hợp với UBND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trong việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri; tiếp dân, xử lý đơn, thư khiếu nại; chỉ đạo triển khai chương trình công tác năm 2017 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh…

      Tại phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh đã báo cáo việc triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành, thông qua tại kỳ họp thứ 3; báo cáo bổ sung việc thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2016; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo việc theo dõi, giám sát việc trả lời ý kiến kiến nghị cử tri và tâm tư nguyện vọng của cử tri.

      Phiên họp cũng đã thông qua chương trình công tác (chi tiết) năm 2017 của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh.

      Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh; các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các nhiệm vụ giữa hai kỳ họp. 

      Đồng thời tập trung đôn đốc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND, nhất là việc triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; tăng cường phối hợp giữa Thường trực HĐND với lãnh đạo UBND và Thường trực Ủy Ban MTTQ tỉnh trong việc đôn đốc, theo dõi, giám sát tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

      Tăng cường giám sát nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân trong dịp tết nguyên đán như: đảm bảo VSAT thực phẩm; nước sạch, ANTT… Về chương trình công tác năm 2017, thống nhất như dự thảo, trong quá trình triển khai thực hiện sẽ có những điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp…

Theo " Báo Hà Nam online"

Các tin khác