Thứ 6 Ngày 13/01/2017

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016

Chiều 12/1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chiều 12/1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

       Năm 2016, cán bộ, công chức Ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã tích cực, chủ động, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ.

      Công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, tiến độ, thời gian theo đúng quy định của Luật Bầu cử.

      Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được coi trọng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; công tác bổ nhiệm và giới thiêu cán bộ ứng cử được thực hiện theo tinh thần đổi mới của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

      Cán bộ được xem xét bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử đều phải trình bày chương trình hành động trước cấp có thẩm quyền; công tác điều động và luân chuyển được thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ.

 

Đồng chí Trần Văn Ba, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua báo cáo tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

      Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có nhiều đổi mới, gắn đào tạo với sử dụng cán bộ; công tác kết nạp đảng viên mới được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên.

      Mối quan hệ và sự phối hợp trong công tác giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Ban Thường vụ (BTV) các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh được tăng cường...

      Công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 được xác định: Tiếp tục bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp ủy các cấp. Trước mắt, tổ chức thăm hỏi, gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ diện Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ quản lý đang nghỉ hưu trên địa bàn nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017.

      Tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy đánh giá phân loại cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2016; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy kiện toàn các chức danh lãnh đạo diện BTV và Thường trực Tỉnh ủy quản lý; Tham mưu giúp BCH ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020; triển khai xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan đảng, MTTQ và các đoàn thể gắn với tinh giản biên chế...

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ vien Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Ngành tổ xây dựng Đảng trong tỉnh đạt được trong năm qua. Đồng chí đặc biệt lưu ý: Công tác cán bộ luôn phải thấm nhuần tư tưởng của Bác, chính vì vậy trước hết phải dân chủ, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xử lý nghiêm túc những cán bộ sai phạm...

      Nghiên cứu quy hoạch cán bộ theo đúng quy định; tích cực cải cách hành chính, phải có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành; đổi mới công tác, phương thức đào tạo cán bộ. Đặc biệt, năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII nên cán bộ ngành phải gương mẫu thực hiện nghị quyết từ những việc làm nhỏ nhất.

 

Đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016.
 

      Nhân dịp này nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016. 

Theo "Báo Hà Nam Online"

Các tin khác