Thứ 2 Ngày 09/01/2017

Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Chiều 06/01/2017, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2017. Về dự Hội nghị có các đồng chí: Đồng chí Phạm Văn Đồng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lại Văn Hanh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

      Chiều 06/01/2017, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2017. Về dự Hội nghị có các đồng chí: Đồng chí Phạm Văn Đồng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lại Văn Hanh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Lãnh đạo các Ban của HĐND, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên của Đảng bộ Văn phòng đã về dự.

 

      Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Chí Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, thay mặt Đảng ủy trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017. Theo báo cáo của Đảng ủy Năm 2016, mặc dù có nhiều khó khăn trong công tác nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh, trong thời gian qua công tác xây dựng Đảng của Văn phòng HĐND tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng như: Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng ủy quan tâm thường xuyên, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt, thực hiện tốt chị thị 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm kiện toàn ngay sau khi có quyết định của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc đổi tên Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thành Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Văn phòng được triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

      Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ thay mặt cho các Chi bộ đã phát biểu tham luận đóng góp cho nội dung báo cáo, đồng thời nêu những đề xuất, kiến nghị và giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

       

      Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lại Văn Hanh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,  Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thay mặt Đảng ủy khối phát biểu ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác xây dựng đảng của Đảng bộ trong năm 2016, đồng chí trao đổi, đề nghị với Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, trong thời gian tới cần làm tốt một số vấn đề: Tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chỉ đạo học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với cơ quan; đổi mới sinh hoạt chi bộ chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề  đối với những vấn đề mới, những vấn đề còn băn khoăn để có phát huy trí tuệ tập thể; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, coi kiểm tra giám sát là chức năng lãnh đạo của đảng; quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động đoàn thể, thường xuyên chăm lo đời sống của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Lại Văn Hanh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,  Bí thư Đảng ủy khối  trao giấy khen tập thể Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu cho Đảng ủy

      Tiếp đó Đảng ủy Văn phòng đã công bố và trao giấy khen của Đảng ủy Văn phòng cho tập thể và cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

      Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến phát biểu của Đồng chí Bí Thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; các ý kiến tham luận đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện tốt trong năm 2017 ./.

Theo " Cổng thông tin điện tử VP HĐND tỉnh"

Các tin khác