Thứ 6 Ngày 06/01/2017

Văn phòng Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017

Chiều ngày 05/01/2017, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

      Chiều ngày 05/01/2017, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

       Năm 2016 là năm đầu tiên các cấp, các ngành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015- 2020; với khối lượng công việc nhiều, song tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, bám sát chương trình công tác của cấp ủy, tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung tổ chức thực hiện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật là: Chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp ngày càng được nâng lên; đã phối hợp tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành 05 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng nhiều văn bản chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động công tác của Văn phòng và thực hiện cải cách thủ tục hành chính; công tác tổ chức, cán bộ, tiếp dân và xử lý đơn thư được thực hiện theo đúng quy trình, quy định; công tác quản lý tài chính, ngân sách, tài sản đảng được thực hiện nghiêm, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch; công tác quản trị, phục vụ ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả hơn, thể hiện rõ tính chuyên nghiệp hơn...

      Với những kết quả đạt được, năm 2016 cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy được Khối thi đua các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy suy tôn là đơn vị dẫn đầu Khối; được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Nhiều đơn vị, phòng trực thuộc được UBND tỉnh công nhận là tập thể lao động xuất sắc, được tặng cờ thi đua và Bằng khen; nhiều cá nhân được đề nghị và công nhận là chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đạt được trong năm 2016, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2017: Cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy sớm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo phù hợp với tình hình của Đảng bộ và cơ quan. Bám sát chức năng, nhiệm vụ, tập trung đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của Cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy theo hướng phân công rõ trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ công chức trong cơ quan. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thành Trung - Phòng Tổng hợp, VPTU

Các tin khác