Thứ 5 Ngày 22/12/2016

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng địa phương, sơ kết thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP, Nghị định 02/2016/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ năm 2016

Sáng ngày 16/12/2016, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng địa phương (QPĐP), sơ kết thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP, Nghị định 02/2016/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2016.

      Sáng ngày 16/12/2016, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng địa phương (QPĐP), sơ kết thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP, Nghị định 02/2016/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2016.

      Dự hội nghị có Thiếu tướng Đinh Xuân Ứng - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Trần Minh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố...

      Năm 2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ QPĐP, thực hiện Nghị định152/2007/NĐ-CP, Nghị định 02/2016/NĐ-CP về KVPT. Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) được quan tâm thực hiện rộng khắp, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ QPĐP với các cấp, các ngành và nhân dân. Trong năm, toàn tỉnh đã bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho gần 4.000 cán bộ thuộc các đối tượng, giáo dục quốc phòng cho 3.861 thanh niên qua sơ tuyển nghĩa vụ quân sự;hoàn thành việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; chú trọng thực hiện quy hoạch xây dựng thế trận quân sự KVPT ở các địa phương. Công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, tuyển quân đạt kết quả cao. Nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh; góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và củng cố tiềm lực KVPT tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện, đảm bảo chi trả kịp thời chế độ, chính sách đối với các đối tượng…Với những kết quả đạt được năm 2016, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đuaquyết thắng.

      Phát huy những kết quả đạt được, năm 2017, LLVT tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương, xây dựng KVPT tỉnh vững chắc; giữ vững an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng đối phó có hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đi đôi với củng cố và nâng cao tiềm lực QP-AN, tăng cường khả năng phòng thủ của địa phương, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới.

Thiếu tướng Đinh Xuân Ứng - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị

      Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Xuân Ứng đề nghị LLVT tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các quan điểm, nghị quyết của Đảng, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, nghị quyết của Đảng ủy quân khu và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về xây dựng KVPT; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng; thường xuyên quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần và phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe của bộ đội, quản lý chặt chẽ việc xây dựng các công trình cơ bản...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông phát biểu kết luận hội nghị

      Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng, Nghị định 152/2007/NĐ-CP, Nghị định 02/2016/NĐ-CP của Chính phủ về KVPT; tổ chức tốt các đề án về công tác QPĐP. Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh và các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện Luật Giáo dục QP-AN; quan tâm xây dựng cơ quan quân sự địa phương vững mạnh làm nòng cốt tham mưu công tác quốc phòng quân sự địa phương, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lực lượng thường trực, cán bộ ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn có chất lượng chính trị, năng lực công tác tốt, được đào tạo cơ bản, quy hoạch sử dụng trong hệ thống chính trị cơ sở; tiếp tục thực hiện có kết quả Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg củaThủ tướng Chính phủ về Quy chế kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và hoạt động của các lực lượng trong KVPT...

Các tập thể và cá nhân được nhận khen thưởng của Bộ Tư lệnh Quân khu 3

      Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc./.

Các tập thể, cá nhân được nhận khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh

Nguồn tin "hanam.gov.vn"

Các tin khác