Thứ 7 Ngày 12/11/2016

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm (2011 - 2015)

Sáng ngày 27/10/2016, Tỉnh ủy Hà Nam long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM) 5 năm (2011 - 2015).

       Sáng ngày 27/10/2016, Tỉnh ủy Hà Nam long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM) 5 năm (2011 - 2015).

       Dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố…

       Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM 5 năm qua đã được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nổi bật là việc triển khai và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011, nay là Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ. Công tác tổ chức cán bộ đã cụ thể hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) sát với điều kiện thực tiễn của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng được tăng cường. Từ năm 2011 - 2015, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp trên 6.400 đảng viên mới, tăng 10,05% so với nhiệm kỳ trước. Lĩnh vực kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đã sát với thực tế, đảm bảo giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Trong 5 năm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra trên 9.400 lượt tổ chức Đảng và hơn 2.600 lượt đảng viên. Qua đánh giá, giai đoạn 2011 - 2015, bình quân toàn tỉnh có 84,77% tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Với sự tập trung lãnh đạo có hiệu quả của các tổ chức cơ sở Đảng, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ổn định, bình quân 5 năm đạt trên 13%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: tỷ trọng công nghiệp - xây dựng 58%, dịch vụ 29,4%, nông - lâm nghiệp giảm còn 12,6%. GDP bình quân đầu người đạt 42,33 triệu đồng/năm.

      Từ những bài học kinh nghiệm, phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đưa công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM đi vào nề nếp, thực chất, phát huy đầy đủ vai trò lãnh đạo của Đảng, Hà Nam xác định: Giai đoạn 2016 - 2020 tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM là trên 80%, trong đó 20% đạt TSVM tiêu biểu, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng có những cách làm riêng, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, sâu sát và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội.

       Tại hội nghị, các đại biểu tham luận một số nội dung: Kinh nghiệm của cấp ủy địa phương lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM, thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất phát triển nông nghiệp công nghệ cao, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, bảo vệ môi trường, xây dựng tổ chức chính trị vững mạnh…

       Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang ghi nhận những kết quả các cấp ủy, tổ chức Đảng đạt được trong 5 năm qua, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy trách nhiệm của đảng viên, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ban thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng Đảng TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm sự thống nhất giữa ý chí và hành động trong mỗi tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Tiếp tục đổi mới và triển khai đồng bộ, hiệu quả các khâu công tác cán bộ; thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; đẩy mạnh việc phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp và ở khu vực nông thôn; thực hiện nghiêm pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, gắn liền với giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy đảng.

       Tại hội nghị, 08 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 10 tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM 5 năm liền đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 02 Đảng bộ, 18 tổ chức cơ sở Đảng, 10 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 47 cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền vinh dự được nhận Bằng khen của Tỉnh ủy Hà Nam./.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Các đại biểu dự hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang trao Cờ thi đua cho các tập thể

Các tập thể được nhận Bằng khen của Tỉnh ủy

Các cá nhân được nhận Bằng khen của Tỉnh ủy

Nguồn tin"hanam.gov.vn"

Các tin khác