Thứ 7 Ngày 12/11/2016

Hội nghị nghe báo cáo công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng vùng Tây Đáy gắn với việc bảo vệ môi trường và kết cấu hạ tầng giao thông

Chiều ngày 16/8/2016, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) vùng Tây Đáy gắn với việc bảo vệ môi trường và kết cấu hạ tầng giao thông.

 

Chiều ngày 16/8/2016, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) vùng Tây Đáy gắn với việc bảo vệ môi trường và kết cấu hạ tầng giao thông.

      Dự hội nghị có ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện liên quan…

      Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, khu vực phía Tây sông Đáy là nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất, khai thác, chế biến VLXD, sản xuất xi măng đang hoạt động. Hiện khu vực Tây Đáy, UBND tỉnh cấp phép cho 79 mỏ đá vôi được khai thác làm VLXD thông thường, 01 mỏ khai thác sét xi măng, 03 mỏ khai thác sét gạch gói. Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác đối với 05 mỏ đá vôi xi măng, 02 mỏ sét xi măng. Trong thời gian qua, các ngành của tỉnh đã thực hiện việc quản lý theo đúng quy hoạch khoảng sản, hạn chế việc cấp phép cho các mỏ mới nhằm giảm công suất và giảm dần, tiến tới chấm dứt hoạt động của các mỏ ngắn hạn. Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và bảo vệ môi trường đã được các cấp, các ngành quan tâm, có nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động khai thác khoáng sản vào nề nếp, có những bước phát triển vững chắc, góp phần giải quyết nhu cầu xây dựng trong tỉnh cũng như các tỉnh lân cận, tăng thu ngân sách cho tỉnh, đồng thời giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Tuy nhiên, trong quá trình lập quy hoạch khai thác khoáng sản chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành dẫn đến tình trạng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển VLXD còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ; công tác thanh tra, kiểm tra sau cấp phép còn ít; công tác thẩm định cho ý kiến về thiết kế cơ sở khai thác mỏ chưa đánh giá được hết các yếu tố ảnh hưởng. Một số doanh nghiệp hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản chưa thực hiện đúng quy trình và đầy đủ các biện pháp, giải pháp bảo vệ môi trường đã cam kết với cơ quan nhà nước dẫn đến tình trạng ô nhiễm bụi, tiếng ồn trong quá trình chế biến khoáng sản…

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

       Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng báo cáo cần đánh giá kỹ thực trạng khai thác khoáng sản và sản xuất VLXD vùng Tây Đáy; chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với hoạt động khoáng sản; khai thác khoáng sản và sản xuất VLXD phải gắn với bảo vệ môi trường và kết cấu hạ tầng giao thông; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản và sản xuất VLXD; chỉ rõ trách nhiệm của các doanh nghiệp khoáng sản và sản xuất VLXD đối với môi trường, hạ tầng giao thông…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến phát biểu kết luận hội nghị

       Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tổng hợp và gửi báo cáo về UBND tỉnh để trình tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh trong báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải chú ý đến số liệu và các biểu mẫu; chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế thiếu sót và giải pháp khắc phục. Trong thời gian tới các cơ quan liên quan phải tập trung đôn đốc việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp vùng Tây Đáy; triển khai thực hiện đấu giá một số mỏ theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải và vi phạm tốc độ trên các tuyến đường đặc biệt là khu vực Tây Đáy; kiểm tra, rà soát đề xuất xóa bỏ các bến bốc xếp tự phát dọc theo sông Đáy nhằm giảm tình trạng ô nhiễm môi trường…/.

Nguồn tin "hanam.gov.vn"

Các tin khác