Thứ 6 Ngày 15/10/2021

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)

Sáng 14/10, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW4(khóa XIII). Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố…

Sáng 14/10, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW4(khóa XIII). Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố…

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, hội nghị diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7/10/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm; và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau khi thông báo nhanh kết quả của Hội nghị TW4 (khóa XIII), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các nội dung của Hội nghị TW 4 lần này rất quan trọng, trong đó tập trung vào các tổ chức đảng, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu. Do vậy, các cấp ủy đảng cần phải lưu ý trong quá trình quán triệt và triển khai thực hiện để đảm bảo Nghị quyết Hội nghị TW 4 thực sự đi vào cuộc sống.

Về việc quán triệt, triển khai Nghị quyết TW4(Khóa XIII), trên cơ sở bám sát những định hướng, hướng dẫn của Trung ương trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục có những đợt quán triệt sâu hơn, cụ thể hơn các nội dung của Hội nghị, đảm bảo việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị TW4(Khóa XIII) trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác