Thứ 6 Ngày 19/03/2021

Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XVIII: Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng 18/3, HĐND tỉnh khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và xem xét, thảo luận, thông qua một số nghị quyết chuyên đề quan trọng.

Sáng 18/3, HĐND tỉnh khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và xem xét, thảo luận, thông qua một số nghị quyết chuyên đề quan trọng.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Thị Thuỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các vị ĐBQH - Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Thị uỷ, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các vị đại biểu, nguyên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII và lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Những nội dung HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực để hoàn thành tốt các nội dung kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe, xem xét, tham gia ý kiến vào các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh về: Tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Công tác phối hợp hoạt động giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh với HĐND, UBND tỉnh theo quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp đã thống nhất đánh giá: Nhiệm kỳ qua, trên cơ sở kế thừa, phát huy thành quả của các khoá trước, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Với chức năng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, HĐND tỉnh đã kịp thời ban hành các nghị quyết để quyết định những vấn đề lớn, quan trọng của địa phương thuộc thẩm quyền; đặc biệt là quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu và biện pháp bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh, cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm tính thống nhất, khả thi, thiết thực, đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Trong hoạt động giám sát đã lựa chọn những vấn đề quan trọng được đông đảo cử tri, dư luận xã hội quan tâm. Công tác tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức tiếp xúc; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; mối quan hệ giữa đại biểu HĐND tỉnh với cử tri địa phương ngày càng gắn bó.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh đã khẳng định được vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, được cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm, đánh giá cao. 

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Cũng từ thực tiễn hoạt động 5 năm qua, kỳ họp đã thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được, những hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm cho hoạt động HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình tại kỳ họp về việc ban hành các Nghị quyết: thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; kết quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; bổ sung, điều chỉnh các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; quy định mức chi phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh, các Ban, các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII trong phát triển KT- XH của tỉnh. Về hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian tới, đồng chí đề nghị HĐND tỉnh tập trung thực hiện tốt 1 số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 đề ra.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, đồng chí đề nghị HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử và giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử; các vị đại biểu HĐND tỉnh trên cương vị công tác của mình tích cực tham gia công tác chuẩn bị bầu cử và giám sát công tác bầu cử, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân tham gia thực hiện đầy đủ quyền làm chủ trong việc lựa chọn, giới thiệu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, tham mưu HĐND tỉnh khóa mới xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, trong đó chú trọng các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách để bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Đồng chí tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy và tín nhiệm của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã nhất trí thông qua 04 Nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Nghị quyết quy định mức chi phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND tỉnh  nhiệm kỳ 2016-2021 được trao thưởng tại hội nghị.

Cũng tại kỳ họp này, 18 tập thể và 29 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; 08 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tặng Bằng khen của UBND tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp. Một nhiệm kỳ HĐND tỉnh hoạt động dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo và đổi mới sắp kết thúc, thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, sự phối hợp có hiệu quả của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQVN tỉnh, các ngành, các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan; sự ủng hộ, theo dõi góp sức của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, của cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh đối với hoạt động của HĐND tỉnh trong suốt nhiệm kỳ qua.

Đồng chí cũng đề nghị,  ngay sau kỳ họp này, cùng với việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX,  Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho đến kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XIX theo quy định pháp luật; chủ động nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương và các công tác khác để góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của HĐND tỉnh khoá XVIII.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của đại biểu dự họp để hoàn thiện báo cáo tổng kết đã trình bày tại Hội nghị, đồng thời có biện pháp sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của HĐND tỉnh khoá XVIII và chuẩn bị cho hoạt động của HĐND tỉnh khoá XIX, HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, UBND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm để sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Đối với các vị đại biểu HĐND tỉnh trên mỗi cương vị công tác của mình, tích cực tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, giám sát hoạt động bầu cử và tuyên truyền cho công tác bầu cử. Đồng thời, đề nghị các cơ quan liên quan cần chủ động chuẩn bị tốt về nội dung, đảm bảo cho kỳ họp thứ nhất HĐND khoá XIX diễn ra thành công tốt đẹp. Trước mắt cần khẩn trương thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để đi vào hoạt động theo kế hoạch đã đề ra./. 

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác