Thứ 2 Ngày 15/03/2021

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021

Sáng ngày 12/3, đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tại điểm cầu Trung ương, chủ trì và điều hành hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Sáng ngày 12/3, đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tại điểm cầu Trung ương, chủ trì và điều hành hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên  Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Đình Thoảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, ngành chức năng,  ban tổ chức các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Theo báo cáo, năm 2020, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng vừa chung tay phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, vừa tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là: phối hợp tham mưu tổ chức thành công  đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng bảo đảm đúng tiến độ và sớm hơn so với một số nhiệm kỳ gần đây với nhiều đổi mới, tạo ra khí thế, động lực mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; là thực tế sinh động bác bỏ những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó đã hoàn thành cơ bản tất cả các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2020.

Đối với tỉnh Hà Nam, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch đề ra; kịp thời tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, thông qua triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo. Tỉnh Hà Nam trong triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 đã xuất hiện các mô hình: “Ngày thứ bảy với dân”, “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”, “Đổi mới sáng tạo, nhân văn vì nhân dân phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Tự soi, tự sửa”.

Trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, Hà Nam đã thành lập các tổ công tác xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội; qua đó các đơn thư liên quan đến nhân sự được giải quyết kịp thời trước đại hội. Trong công tác thông tin, tuyên truyền, Hà Nam đã ban hành kế hoạch về theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân đối với đại hội đảng các cấp, chỉ đạo tiểu ban tuyên truyền đại hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, xác định nội dung, thời gian cụ thể của 3 đợt cao điểm tuyên truyền gắn với phong trào thi đua của tỉnh…

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên và một số vấn đề khác có liên quan.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị đã nêu những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX. Là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức thành công đại hội ở cả 3 cấp, trong đó đại hội Đảng bộ tỉnh bầu 1 lần đủ số lượng, đúng cơ cấu với số phiếu tập trung cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những kết quả đạt được là nhờ có sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và các Ban xây dựng Đảng. Cùng đó, địa phương đã làm tốt công tác chuẩn bị: từ xây dựng các văn kiện đến chuẩn bị nhân sự và đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tạo khí thế thi đua sôi nổi, sự đồng thuận, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương để Hà Nam làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu nhiệm kỳ; trước mắt tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của toàn ngành trong năm 2020. Đồng chí đề nghị, năm 2021, Ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Trong đó tập trung bám sát Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đại hội đảng các cấp triển khai tốt công tác ngành tổ chức xây dựng Đảng, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ, tinh gọn bộ máy, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ các cấp theo phương án nhân sự đã được thông qua; Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản, quy định về tổ chức cán bộ thống nhất giữa Đảng và Nhà nước; Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề, đồng thời bám sát thực tiễn, tham mưu, giải quyết các vấn đề còn vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Cùng đó, xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh bằng việc đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng...

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh giác trước sự chống phá của các thế lực thù địch và đề nghị các cá nhân, cơ quan liên quan tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của đại biểu để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác