Thứ 4 Ngày 03/02/2021

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 1/2021

Sáng 3/2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 1/2021 đến 2.260 điểm cầu trong cả nước.

Sáng 3/2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 1/2021 đến 2.260 điểm cầu trong cả nước.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự, chủ trì, trực tiếp truyền đạt các nội dung tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương.

Dự, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các sở, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh; Trường Chính trị tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí khẳng định, Đại hội đã thành công rất tốt đẹp, để lại dấu ấn đậm nét về một Đại hội "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển". Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt nhiều thành quả rất quan trọng, toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần tô đậm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 10 năm 2011-2020.

Đại hội XIII đã nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng và bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí nhấn mạnh: Thành công rất tốt đẹp Đại hội XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa; thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà cho cả những thập niên tới, cho thế hệ tương lai của đất nước với những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước: Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tiếp đó, đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương nêu tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2020, dự báo tình hình thế giới, nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền tháng 2/2021 và thời gian tới.

Theo đó, cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục đẩy mạnh thông tin, nắm bắt kịp thời tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân, tham mưu kịp thời với cấp ủy thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, triển khai công tác tuyên truyền bằng hình thức phù hợp. Đặc biệt, tiếp tục tuyền truyền về kết quả thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cùng với những thành tích nổi bật của đất nước sau 30 năm đổi mới; những điển hình góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động thông tin, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam.

Cùng đó, tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; Tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Mặt khác, tiếp tục tuyên truyền về hoạt động đón tết cổ truyền đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo phòng chống dịch bệnh; hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và những sự kiện lịch sử của đất nước, của địa phương.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác