Thứ 5 Ngày 21/01/2021

Triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 21/1, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm cầu Hà Nội và 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Sáng 21/1, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm cầu Hà Nội và 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Dự, chỉ đạo tại điểm cầu Hà Nội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; đại điện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban ngành, Trung ương. 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Nội vụ và chuyên viên trực tiếp phục vụ bầu cử.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là hoạt động chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân; đây là cơ hội để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu thật sự có đức, có tài xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử lần này, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Trung ương MTTQ Việt Nam đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2021, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp tập trung dốc sức để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử; đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành thật sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu, tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào việc triển khai công tác bầu cử. Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thật tốt nhiệm vụ của cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt kết quả cao nhất và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Tại hội nghị, Ủy ban bầu cử quốc gia đã triển khai các chỉ thị, nghị quyết về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; các văn bản hướng dẫn chi tiết việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV và dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kế hoạch triển khai công tác bầu cử; Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung; Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp; Triển khai kế hoạch về công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày chủ nhật (23/5/2021). Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nêu rõ: Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch cụ thể trong lãnh đạo chỉ đạo, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; Giới thiệu, lựa chọn những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; Việc lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phải đảm bảo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền; Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối; chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Động viên mọi cử tri tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia nhấn mạnh: Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 góp phần phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy sau hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt đúng các mốc thời gian theo luật định về bầu cử như: quyết định cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, công tác kiểm tra đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị: để cuộc bầu cử bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực sự dân chủ, đúng pháp luật, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp, cần tập trung sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để triển khai công tác bầu cử đúng quy định. 

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác