Thứ 2 Ngày 11/01/2021

Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều 8/1, Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng tổ chức đảng (TCĐ), đoàn thể trong các doanh nghiệp (DN) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 06 (ngày 11/7/2011) của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc củng cố, nâng cao chất lượng và phát triển TCĐ, đoàn thể trong các loại hình DN. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Chiều 8/1, Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng tổ chức đảng (TCĐ), đoàn thể trong các doanh nghiệp (DN) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 06 (ngày 11/7/2011) của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc củng cố, nâng cao chất lượng và phát triển TCĐ, đoàn thể trong các loại hình DN. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá: Năm 2020, BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc củng cố, xây dựng, phát triển TCĐ, đoàn thể trong DN. BCĐ các cấp đã kịp thời kiện toàn cơ cấu tổ chức, đề ra nhiều giải pháp phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của TCĐ, đoàn thể trong các DN. Các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh thường xuyên cử cán bộ dự sinh hoạt, trực tiếp lắng nghe phản ánh, kiến nghị, xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc từ các chi bộ trong DN.

Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động DN thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về củng cố, xây dựng, phát triển TCĐ, đoàn thể, tuyên truyền, vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo phù hợp với điều kiện từng loại hình DN, duy trì nền nếp sinh hoạt; củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của TCĐ, chất lượng ĐV...

Năm 2020, đã chỉ đạo, phát triển mới 1 TCĐ, kết nạp 110 đảng viên (đạt 100% kế hoạch). Hiện tổng số TCCSĐ trong DN là 95 chi, đảng bộ; số chi bộ trong DN nhà nước trực thuộc đảng bộ cơ sở là 25 chi bộ; số chi bộ thành lập theo Luật hợp tác xã trực thuộc đảng bộ cơ sở là 131 chi bộ; tổng số đảng viên thuộc các loại hình TCĐ trong doanh nghiệp là 3.810 đảng viên.

Năm 2020, Khối DN đã thành lập 64 tổ chức công đoàn mới (đạt 135,5% kế hoạch), kết nạp 6.550 đoàn viên (đạt 131% kế hoạch), nâng tổng số tổ chức công đoàn trong DN của toàn tỉnh lên 442 tổ chức với 70.842 đoàn viên; thành lập mới 10 tổ chức cơ sở đoàn thanh niên (đạt 100% kế hoạch), kết nạp 147 đoàn viên, nâng tổng số tổ chức đoàn thanh niên trong DN lên 94 tổ chức với trên 2.000 đoàn viên. Toàn tỉnh cũng đã có 18 tổ chức cơ sở hội cựu chiến binh trong DN với 248 hội viên.

Năm 2021, BCĐ xây dựng TCĐ, đoàn thể trong các DN xác định một số chỉ tiêu phấn đấu thực hiện. Theo đó, phát triển từ 8 TCĐ, kết nạp từ 130 đảng viên trở lên; phát triển từ 45 tổ chức công đoàn trở lên, kết nạp 5.000 công đoàn viên và phát triển 10 tổ chức đoàn thanh niên, kết nạp 250 đoàn viên thanh niên trở lên; thành lập 1 tổ chức hội cựu chiến binh trở lên.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ đề nghị các thành viên BCĐ tiếp tục nghiên cứu, phân tích rõ nguyên nhân, hạn chế về phát triển, nâng cao chất lượng TCĐ, đoàn thể trong các DN. Cơ quan thường trực tiếp thu ý kiến thành viên BCĐ, rà soát đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 06 để tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị, đưa ra hướng chỉ đạo phù hợp với thực tế. Đồng chí nhấn mạnh: cần linh hoạt hơn trong vận động xây dựng TCĐ, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới…nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng đảng viên ở TCĐ trong các DN. Cùng đó, tiếp tục quán triệt, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đối với chủ DN, người lao động đảm bảo yêu cầu phù hợp với đối tượng và đúng pháp luật. Đồng thời, khảo sát nắm rõ các DN đáp ứng điều kiện phát triển TCĐ, đoàn thể, có giải pháp cụ thể cho từng loại hình.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các thành viên BCĐ chủ động làm tốt công tác phối hợp, tích cực tham mưu, thực hiện nhiệm vụ được phân công. Cơ quan thường trực BCĐ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với BTV Tỉnh ủy chỉ đạo, bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021.

Nguồn Báo Hà Nam

 

 

 

Các tin khác