Thứ 5 Ngày 07/01/2021

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1/2021

Sáng 7/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh đã diễn ra phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 1/2021, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2020, triển khai chương trình công tác tháng 1/2021 và thời gian tới; đánh giá thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh.

Sáng 7/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh đã diễn ra phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 1/2021, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2020, triển khai chương trình công tác tháng 1/2021 và thời gian tới; đánh giá thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh. 

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đánh giá thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2020, phiên họp đã thảo luận và nhất trí: Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình công tác đề ra trên tất cả các mặt. Trong đó đã chuẩn bị, tổ chức thành công kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng. Cùng đó, tập trung giám sát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cùng đó tăng cường phối hợp, đôn đốc UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; tập trung giải quyết công việc phát sinh giữa hai kỳ họp…

Triển khai chương trình công tác tháng 1/2021 và thời gian tới, phiên họp thống nhất đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tăng cường thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh, đặc biệt là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải quyết các việc phát sinh giữa hai kỳ họp; triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, tập trung vào các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 18, trọng tâm là nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phối hợp trong thực hiện kế hoạch tổ chức tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; chuẩn bị nội dung kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ của HĐND tỉnh cũng như việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;  tập trung giám sát các quyết định quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có nội dung quy phạm; tăng cường giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương…

Đại biểu tham luận tại phiên họp.

Về thực hiện quy chế phối hợp năm 2020, phiên họp thống nhất đánh giá: Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh đã cơ bản duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác năm 2020, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp năm 2019. Hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh ngày càng được nâng lên, đảm bảo thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mỗi cơ quan…

Phiên họp cũng đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo công tác phối hợp tổ chức kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh; việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghe Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo tình hình các tầng lớp nhân dân; theo dõi giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tháng 12/2020. Cùng đó, phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động 2016-2021 của HĐND tỉnh.  

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã tiếp thu các ý kiến đóng góp tại phiên họp, theo trách nhiệm của mình, cần nhìn nhận và rút kinh nghiệm để đôn đốc, tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn những vấn đề còn tồn tại. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh, nhất là trong phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, tạo sự đồng thuận xã hội để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cùng với tổ chức tổng kết nhiệm kỳ hoạt động HĐND các cấp trong tỉnh./.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác