Thứ 4 Ngày 06/01/2021

Thành ủy Phủ Lý quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị; đánh giá kết quả công tác tháng 12/2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2021.

Chiều ngày 04/01/2021, Thành ủy Phủ Lý tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị. Đánh giá kết quả công tác tháng 12/2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 01/2021

Chiều ngày 04/01/2021, Thành ủy Phủ Lý tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị. Đánh giá kết quả công tác tháng 12/2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 01/2021.

Về dự HN, đại biểu tỉnh có đ/c Ngô Văn Khiển - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; đ/c Nguyễn Thị Thư - Trưởng phòng Khoa giáo tổng hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đại biểu Thành phố có đ/c Nguyễn Đức Toàn - UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư thành ủy Phủ Lý; đ/c Phạm Chí Thống - Phó Bí thư thường trực Thành ủy; đ/c Trương Quốc Bảo - Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị; các đ/c là UVBTV, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; các đ/c là Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; trưởng các phòng, ban, ngành trực thuộc Thành ủy, UBND thành phố; các đồng chí là Bí thư, chủ tịch UBND các phường, xã.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Phạm Chí Thống - Phó Bí thư thường trực Thành ủy đã báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 12/2020. Theo báo cáo đánh giá, tháng 12 năm 2020 Thành ủy- HĐND- UBND Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Nổi bật đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công buổi làm việc của UBND tỉnh về làm việc với Ban thường vụ Thành ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 của Thành phố; tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với cán bộ, hội viên Phụ nữ năm 2020; chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc hoàn thành tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020. Đồng thời đã ban hành văn bản về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Xây dựng Thông tri về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và chỉ đạo Đảng ủy các phường, xã tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm quy định của Bộ chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý giải quyết phản ánh kiến nghị của nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các chi, đảng bộ thực hiện Chỉ thị số 05 và thực hiện chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"…Trong tháng Thành ủy cũng đã chỉ đạo Đảng ủy cơ sở kiểm tra 3 tổ chức đảng và 01 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 6 tổ chức đảng và 6 đảng viên. Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra đối với 3 tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, giám sát chuyên đề 6 tổ chức đảng, 1 đảng viên; kiểm tra 3 tổ chức đảng và 91 đảng viên trong việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí…

Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được quan tâm sâu sát, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tính đến hết 31/12/2020 tổng thu ngân sách trên địa bàn theo phân cấp thành phố đạt trên 1,8 nghìn tỷ đồng, đạt 149,9% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 133,9% so với nghị quyết HĐND thành phố. Chi ngân sách thực hiện trên 1,3 nghìn tỷ đồng, đạt 144,7% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 125,5% so với nghị quyết HĐND thành phố giao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 12 ước đạt trên 1,9 nghìn tỷ đồng, tăng 48,9% so với tháng 11 và tăng 122,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong sản xuất nông nghiệp, thành phố hoàn thành 102% kế hoạch trong cây màu vụ đông. Đồng thời tiếp tục đôn đốc các địa phương thực hiện nâng cao các tiêu chí NTM và NTM kiểu mẫu, xã Phù Vân đã được UBND tỉnh ra Quyết định công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, GPMB, đầu tư xây dựng được chỉ đạo, triển khai và thực hiện quyết liệt. Trong tháng, thành phố đã thẩm định 95 hồ sơ cấp giấy chuwngsw nhận quyền sử dụng đất, giao đất thực địa cho 12 hộ gia đình, cá nhân, thẩm định 3 phương án bồi thường GPMB, cấp 34 giấy phép cho các hộ xây dựng mới, thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 115 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án… Văn hóa xã hội có nhiều đổi mới, thường xuyên quân tâm, thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, công tác quân sự, quốc phòng địa phương được triển khai tích cực, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn và đề ra các các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới của cơ quan, đơn vị mình.

Đ/c Nguyễn Đức Toàn - UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư thành ủy Phủ Lý phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị đ/c Nguyễn Đức Toàn - UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư thành ủy Phủ Lý đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác điều tra, xét xử các vụ án, vụ việc và Thông tri số 02 của Thành ủy Phủ Lý về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác phối hợp, tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Về nhiệm vụ tháng 1/2021, cùng với 8 nhiệm vụ trọng tâm mà Thành ủy đề ra, đ/c Bí thư thành ủy cũng yêu cầu cấp ủy các cấp, bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương; tăng cường chỉnh trang đô thị, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, quản lý thị trường, đảm bảo an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho nhân dân và các đối tượng chính sách đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu đầm ấm, an toàn, lành mạnh…/. ​

Thành uỷ Phủ lý

Các tin khác