Thứ 3 Ngày 29/12/2020

Khối thi đua các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ thi đua năm 2021

Chiều 28/12, Khối Thi đua các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo phụ trách khối thi đua dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Khối thi đua chủ trì hội nghị.

Chiều 28/12, Khối Thi đua các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo phụ trách khối thi đua dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Khối thi đua chủ trì hội nghị.

Năm 2020, các đơn vị trong Khối đã đoàn kết, thống nhất thi đua thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị và nội dung thi đua của Khối đề ra cũng như 10 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với Hội đồng TĐKT tỉnh. Các đơn vị đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cùng với đó, các thành viên trong khối đã xây dựng, triển khai các nội dung thi đua đa dạng, phong phú, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan.

Các PTTĐ có nội dung, hình thức phong phú, được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động (NLĐ) ký kết thực hiện. Cùng đó, các đơn vị cũng tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy giải quyết kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất…Công tác TĐKT được lãnh đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, thực hiện có nền nếp đem lại hiệu quả thiết thực đã kịp thời động viên, cổ vũ tinh thần thi đua làm việc của CBCCVC và NLĐ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo phụ trách Khối thi đua phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, Khối thi đua xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác TĐKT; đẩy mạnh thực hiện các PTTĐ yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và những việc làm cụ thể theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các PTTĐ phù hợp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, coi trọng việc bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các PTTĐ.

Đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh cải cách lề lối làm việc, phương pháp công tác phấn đấu hoàn thành xuất sắc nội dung 10 nhiệm vụ trọng tâm và các nội dung đã đăng ký thi đua với Hội đồng TĐKT tỉnh cũng như với khối thi đua năm 2021, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, các đoàn thể vững mạnh xuất sắc… 

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Khối thi đua năm 2020 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo phụ trách khối thi đua biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác TĐKT của các đơn vị trong Khối, đồng thời đề nghị năm 2021 các thành viên tiếp tục đoàn kết, tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Có giải pháp cụ thể tạo động lực, nâng cao chất lượng công tác thi đua thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị như: tập trung công tác thi đua vào việc tham mưu, triển khai hiệu quả việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tham mưu tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; nâng cao năng lực chuyên môn, ý thức tổ chức kỷ luật của CBCCVC, NLĐ nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng chí cũng lưu ý các đơn vị nghiên cứu, đánh giá kết quả thi đua phải đảm bảo khách quan, tạo động lực thi đua; khuyến khích CBCCVC, NLĐ tích cực tham gia các PTTĐ tạo sự gắn kết, thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong khối.

Tại hội nghị các đơn vị đã bỏ phiếu bình bầu các danh hiệu thi đua; Văn Phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh được giới thiệu làm trưởng, phó khối thi đua năm 2021.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác