Thứ 6 Ngày 25/12/2020

Thành uỷ Phủ Lý tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Ngày 24/12/2020 Thành uỷ Phủ Lý tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Ngày 24/12/2020 Thành uỷ Phủ Lý tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

 Dự hội nghị có đ/c Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đ/c Đào Đình Tùng - UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Đại biểu thành phố có đ/c Nguyễn Đức Toàn - UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ; đ/c Trương Quốc Bảo - Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; đ/c Phạm Chí Thống - Phó bí thư TT thành ủy; các đồng chí trong ban Thường vụ thành uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; các đồng chí là uỷ viên BCH Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020 công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã được Ban thường vụ, BCH Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Trong năm đã ban hành 2 Nghị quyết, 2 thông tri, 14 Chương trình, 33 kế hoạch , 10 hướng dẫn và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIII; tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Tỉnh, của địa phương và chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn thành phố. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm chú trọng, năm 2020, Đảng bộ thành phố đã duy trì hiệu quả các hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho cán bộ, đảng viên. Công tác quản lý và phát triển đảng viên được quan tâm chú trọng, trong năm đã kết nạp 84 quần chúng ưu tú vào Đảng,chuyển đảng chính thức cho 130 đảng viên dự bị, phát huy hiệu Đảng cho 556 đảng viên. Về công tác kiểm tra, giám sát trong đảng: Cấp uỷ các cấp đã tiến hành kiểm tra 33 tổ chức Đảng, 32 đảng viên; giám sát chuyên đề 33 tổ chức Đảng, 17 đảng viên, giám sát đối với 34 tổ chức đảng; kiểm tra thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 05 tổ chức Đảng, giám sát chuyên đề với 22 tổ chức đảng và 14 đảng viên và thi hành kỷ luật 38 đảng viên. … Cùng với đó đã làm tốt công tác Dân vận, công tác Nội chính của Đảng; tập trung lãnh đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt của HĐND, các Ban của HĐND thành phố; chỉ đạo UBND thành phố bám sát nhiệm vụ, các giải pháp điều hành của Tỉnh, Chỉ thị, Nghị quyết của Thành ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.  Tình hình kinh tế xã hội của thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, nổi bật là: Tổng thu ngân sách ước đạt 1.757 tỷ đồng, đạt 145 % so với kế hoạch tỉnh giao, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ đạt trên 27 nghìn tỷ đồng, đạt 107,2% kế hoạch tỉnh giao; số lao động được giải quyết việc làm mới đạt 104%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,73%. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định và ngày càng được nâng lên.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của Đảng bộ thành phố Phủ Lý còn một số tồn tại, hạn chế như: Chỉ tiêu phát triển đảng viên chưa đạt kết quả, tỷ lệ thấp , còn để xảy ra tình trạng chậm chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị. Công tác kiểm tra, giám sát việc phát hiện và kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên còn hạn chế. Xảy ra vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, tiến độ GPMB một số công trình dự án chậm so với kế hoạch.

Năm 2021, Đảng bộ thành phố tiếp tục tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố. Tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của TW, của tỉnh ủy và Thành ủy tới cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, đặc biệt là Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Rà soát nguồn nhân sự chuẩn bị cho bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đ/c Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đ/c Nguyễn Đức Toàn - UVBTV Tỉnh uỷ - Bí thư Thành uỷ đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được trong năm 2020, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế thành phố cần khắc phục. Các đồng chí cũng yêu cầu, trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp; chuẩn bị cho bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đảng. Tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trước mắt tập trung đảm bảo cho nhân dân đón tết Tân Sửu an toàn, lành mạnh, đặc biệt quan tâm, chăm lo đến các gia đình chính sách, người có công, hộ nghè, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Đại diện Lãnh đạo Thành uỷ trao giấy khen cho các TCCSĐ có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Nhân dịp này, Đảng bộ thành phố Phủ lý đã khen thưởng cho 12 tổ chức cơ sở đảng được Đảng bộ thành phố công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và 19 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020). /.​

Thành uỷ Phủ lý

Các tin khác